admin

LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE

Sposobem na legalizację pobytu w Polsce dla obywateli spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest złożenie przez cudzoziemca wniosku o wydanie tzw. karty pobytu, która może uprawniać do pobytu czasowego lub stałego. Karta pobytu jest dokumentem, który poświadcza tożsamość obcokrajowca oraz nadaje mu prawo do przebywania na terenie Polski. W niektórych przypadkach karta pobytu […]

LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE Read More »

KONTROLA STRAŻY GRANICZNEJ I URZĘDU PRACY

Pracodawca zatrudniający pracowników z innych krajów musi liczyć się z kontrolą ze strony Straży Granicznej oraz Urzędu Pracy. Wszelkie uchybienia zidentyfikowane w trakcie wizytacji służb mogą wiązać się z nieprzyjemnościami i karami finansowymi dla Pracodawcy. Powierzenie nam spraw związanych z zatrudnieniem i procesowaniem legalizacji zatrudnienia pracowników zagranicznych to pewność, że wszelkie kontrole będą zakończone pozytywnie,

KONTROLA STRAŻY GRANICZNEJ I URZĘDU PRACY Read More »

Konsekwencje dla pracodawcy i pracownika Artykuł dla księgowych i kadrowych – jak zatrudnić obcokrajowców?

Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców to trudne zadanie zarówno dla działu kadr, jak i dla księgowości. Aby uniknąć ryzyka kar, konieczna jest perfekcyjna znajomość skomplikowanych procedur. O czym należy przede wszystkim pamiętać? Umowa i wynagrodzenie dla cudzoziemcówW kwestii wypłat dla cudzoziemców najistotniejsze znaczenie mają dwa fakty:pracownicy zagraniczni, tak jak obywatele Polski, objęci są tymi

Konsekwencje dla pracodawcy i pracownika Artykuł dla księgowych i kadrowych – jak zatrudnić obcokrajowców? Read More »

Konsekwencje dla pracodawcy i pracownika za niedopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemca

Nielegalna praca cudzoziemca to ryzyko poniesienia surowych kar – zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. W jakich przypadkach grożą nam konsekwencje i czego można się spodziewać? Kary za zatrudnianie obcokrajowca – w jakich przypadkach?Brak legalizacji zatrudnienia cudzoziemca to droga do poważnych problemów. Wśród sytuacji, w których mamy do czynienia z nielegalnym wykonywaniem pracy przez

Konsekwencje dla pracodawcy i pracownika za niedopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemca Read More »