Wniosek o numer PESEL

Numer PESEL jest głównym numerem identyfikacyjnym osoby w Polsce. Jest to ciąg 11 cyfr, oznaczających datę urodzenia, płeć, liczbę kontrolną oraz numer porządkowy. Od 1 stycznia 2022 r. weszło rozporządzenie, które jasno precyzuje, że każda osoba zatrudniona w Polskiej firmie ma obowiązek wyrobienia numeru PESEL. Obowiązek ten dotyczy również obcokrajowców, niezależnie od kraju ich pochodzenia.

Firma My-Work specjalizuje się w udzielaniu kompleksowej pomocy w procesie składania wniosków o numer PESEL. Nasi wykwalifikowani doradcy pomogą w wypełnieniu wniosku, zapewnią wsparcie na każdym etapie procesu i udzielą niezbędnych informacji dotyczących wymaganych dokumentów. Działając jako pośrednik, zapewnimy sprawną komunikację z odpowiednimi instytucjami, aby procedura wnioskowania przebiegł bezproblemowo i efektywnie.

Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL?

Numer PESEL

Cudzoziemiec może ubiegać się o numer PESEL w różnych sytuacjach. Może to być konieczność związana z długoterminowym pobytem w Polsce, pracą, nauką czy opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Aby uzyskać numer PESEL należy złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Może to zrobić cudzoziemiec albo jego pełnomocnik należy tylko wybrać odpowiednią podstawę prawną oraz dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość. Wniosek taki można złożyć w Urzędzie Gminy lub również pełnomocnik może zawnioskować przez epuap.

Jest jednak sytuacja, w której numer PESEL jest przyznawany automatycznie. Dotyczy to osób, które otrzymały pozwolenie na pobyt czasowy lub stały w Polsce. W takim przypadku numer PESEL jest przypisywany po zarejestrowaniu miejsca zamieszkania w Polsce. Do rejestracji miejsca zamieszkania zazwyczaj potrzebny jest paszport oraz dokument potwierdzający prawo do pobytu.

Po co PESEL dla cudzoziemca?

Posiadanie numeru PESEL jest niezbędne do rozliczenia deklaracji podatkowej za ubiegły rok, bowiem bez niego cudzoziemiec nie rozliczy PIT-u 11. Nadany PESEL umożliwia skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej lub założenia firmy w Polsce. Nasza firma pomaga złożyć wniosek o numer PESEL, jeżeli jest taka potrzeba również udzielimy pomocy w założeniu profilu zaufanego dla klienta.

Profil zaufany jest istotny dla bezpiecznego korzystania z usług online, takich jak składanie deklaracji podatkowych czy zawieranie transakcji elektronicznych. Nasza agencja może pomóc w procesie rejestracji i aktywacji profilu zaufanego, zapewniając pełne zrozumienie procedury i dbając o dokładność wypełnienia wymaganych formularzy.