Dokumenty do zatrudnienia

Znalezienie odpowiednich pracowników w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym jest kluczowe dla sukcesu firmy. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego, należy zapoznać się i spełnić wymagania związane z dokumentacją zatrudnienia. Przybliżymy Państwu, jakie dokumenty są niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca.

Znalezienie i zatrudnienie odpowiednich pracowników to ważne, ale także skomplikowane zadanie, zwłaszcza gdy mowa o zatrudnianiu cudzoziemców. Z pomocą przychodzi My-Work – firma, która pomoże Państwu w dopełnieniu wszelkich formalności. MyWork.pl oferuje profesjonalne usługi doradcze, które pomogą upewnić się, że wszystkie Państwa dokumenty są kompletne i zgodne z prawem.

Jakie dokumenty są wymagane przy zatrudnieniu obcokrajowca?

Zatrudnianie pracowników, zarówno obywateli Polski, jak i obcokrajowców, to proces, który wymaga zrozumienia i przestrzegania zasad prawa pracy. Zapewnienie, że masz wszystkie wymagane dokumenty, jest kluczowe dla legalności i poprawności procesu zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca proces może być bardziej skomplikowany.

Przygotowanie kompletu dokumentów do zatrudnienia
Oto niezbędne dokumenty, które należy wziąć pod uwagę:
  • Paszport lub inny dokument podróży;
  • Wiza i zezwolenie na pobyt – W zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca może być wymagana wiza lub zezwolenie na pobyt w Polsce. W przypadku zatrudnienia na stałe, konieczne może być zezwolenie na pobyt stały;
  • Karta pobytu – cudzoziemiec po przybyciu do Polski może ubiegać się o kartę pobytu tzw. zezwolenie jednolite na pobyt i pracę co też może być podstawą w procesie zatrudnienia obcokrajowca. Należy jednak pamiętać, że karta pobytu (plastik) jest wiążąca wraz z wydaną do niej decyzją;
  • Dokumentem legalizującym pracę jest także oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi wydawane przez MUP;
  • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

W niektórych przypadkach może być wymagane przedstawienie zaświadczenia o niekaralności, które potwierdza brak przeszłości kryminalnej. W związku z obecną sytuacja panującą na Ukrainie pracodawcy zatrudniając pracowników z Ukrainy do pracy wyłącznie na terytorium Polski mogą zalegalizować pobyt i pracę zgłaszając pracownika poprzez powiadomienie UA do Miejskiego Urzędu Pracy (MUP)

Warto pamiętać, że powyższa lista dokumentów jest ogólna, a konkretne wymagania mogą się różnić w zależności od stanowiska i indywidualnych okoliczności. Dlatego zalecamy skonsultowanie się ze specjalistami prawa imigracyjnego My-Work. Nasz zespół ekspertów pomaga firmom w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, co pozwoli Państwu skupić się na rozwijaniu swojej firmy.