Szkolenie – Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

Zapraszamy na stacjonarne szkolenie  w Lublinie oraz w formie online, które ma na celu pomóc przedsiębiorcom i osobom wspierającym cudzoziemców zrozumieć procedury zatrudniania cudzoziemców i legalizacji pobytu obcokrajowców na terenie RP. Wyjaśnimy, jakie zmiany zostały wprowadzone Ustawą o Pomocy Obywatelom Ukrainy w przepisach obowiązujących od 2022 roku.

Informacja

Miejsce prowadzenia szkolenia: Lublin lub online

Minimalna liczba osób: 6

Cena: 550 zł brutto

Osoba prowadząca: ekspert ds. cudzoziemców, były oficer Straży Granicznej posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pionie związanym z legalizacją pobytu osób przybywających do Polski. Autorka artykułów i opracowań z zakresu problematyki cudzoziemskiej i migracja.

Kogo zapraszamy na szkolenie? 

Szkolenie polecamy osobom prowadzącym biura rachunkowe i ich pracownikom, osobom zatrudnionym w działach księgowości, doradcom podatkowym, pracownikom z dział kadr płacowych mających na co
dzień styczność z aspektami zatrudniania osób pochodzących z innego państwa, przedsiębiorcom zamierzającym zatrudniać cudzoziemców na terenie Polski. Nasza firma na co dzień obsługuje kontrahentów, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudnić cudzoziemców, dlatego rozumiemy ich problemy i potrzeby.

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby
550 zł brutto

W ramach ceny zapewniamy:

 • Udział w szkoleniu on-line lub stacjonarnie
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat

Dlaczego warto?

Na co dzień obsługujemy przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudnić cudzoziemców, dlatego rozumiemy ich problemy i potrzeby. Zebraliśmy naszą wiedzę i zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie szkolenia, dzięki któremu:

– Zapoznasz się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, zmianami od 2023 roku dotyczącymi legalizacji zatrudniania cudzoziemców.

– Będziesz się orientować w procedurach uzyskania Oświadczenia o powierzeniu pracy i Zezwolenia.

– Zapoznasz się z kwestiami związanymi z zatrudnianiem obywateli Ukrainy po 24.02.2022.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia będzie zapoznanie się z aspektami zatrudniania i legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP, jak również uzyskanie wiedzy na temat delegowania pracowników poza granice Polski. Na szkoleniu będzie można nauczyć się praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania dokumentów pod kątem kontroli legalności zatrudnienia przez Straż Graniczną.

Pracuj i zatrudniaj legalnie!

Program szkolenia

1. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców
 • podstawy prawne;
 • uprawnienie do wykonywania pracy;
 • zezwolenie w związku z posiadaniem określonego statusu/ tytułu pobytowego;
 • zezwolenie w związku z wykonywaniem określonej pracy/ usług/ funkcji/ zawodu;
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców;
 • powiadomienie UA;
 • zezwolenie typ A i B
2. Legalizacja pobytu cudzoziemców
 • przekraczanie granicy zewnętrznej RP przez cudzoziemców:
 • stemplowanie dokumentów podroży;
 • jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać;
 • ruch bezwizowy;
 • oznaczenie na wizach i cel ich wydania;
 • zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu)
3. Podróże służbowe i delegowanie pracowników za granicę
 • warunki i wymagane dokumenty;
4. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce
 • rodzaje umów;
 • kompleksowe przygotowanie teczki pracowniczej pod kontrolę straży granicznej;
 • postępowanie w zakresie kontroli,
 • prawa i obowiązki pracodawcy;
5. Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców – sankcje jakie grożą pracodawcy.
6. Zmiany w zatrudnianiu, które weszły w życie w 2023 roku.