Zezwolenie na pobyt

Zezwolenie na pobyt

Zezwolenie na pobyt w Polsce jest dokumentem wydanym przez wojewodę. W zależności od sytuacji wnioskodawcy, zezwolenie na pobyt może być tymczasowe, długoterminowe (dla obywateli UE) lub stałe. Osoba ubiegająca się o pozwolenie na pobyt musi przedstawić informacje na temat swojej aktualnej sytuacji społecznej i finansowej, co oznacza, że musi dostarczyć dokumenty potwierdzające, że ma miejsce do zamieszkania w Polsce, jest lub będzie zatrudniona w tym kraju i ma wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów życia w Polsce.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w formalnościach związanych z zezwoleniem na pobyt dla cudzoziemców, firma My Work chętnie wesprze i uprości cały proces. Rozumiemy, że każda sytuacja jest inna, dlatego oferujemy spersonalizowane rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb. Nasz zespół zapewni indywidualne doradztwo, analizę sytuacji i zaproponuje najlepsze strategie, aby skutecznie i legalnie uzyskać zezwolenie na pobyt.

Rodzaje zezwoleń na pobyt

Zezwolenie na pobyt tymczasowy: Jest to najczęściej występujący rodzaj zezwolenia na pobyt, który pozwala osobom z krajów spoza UE mieszkać w Polsce na określony okres czasu. Wymagany jest do niego standardowy formularz wniosku, niedawne zdjęcia, ważny paszport, potwierdzenie opłaty skarbowej oraz inne dokumenty w zależności od powodu imigracji. Zezwolenie na pobyt stały: Może być uzyskane po przebywaniu w Polsce od 1 do 10 lat, w zależności od statusu cudzoziemca. Jest to dokument, który umożliwia prawo do stałego pobytu w kraju. Aby ubiegać się o to zezwolenie, wnioskodawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że mieszkał w Polsce przez co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku. Zezwolenie na pobyt długoterminowy dla obywateli UE: Ta kategoria jest przeznaczona dla obywateli krajów członkowskich UE, którzy chcą mieszkać w Polsce na stałe. Wymagane dokumenty obejmują formularz wniosku, kopię ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu tożsamości, potwierdzenie rejestracji na pobyt tymczasowy oraz dokumenty lub pisemne oświadczenia, że obowiązujące warunki są przestrzegane.

Kto musi mieć zezwolenie na pobyt w Polsce?

Osoby, które muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce, obejmują:
  • Cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej, którzy planują mieszkać w Polsce na okres dłuższy niż 90 dni.
  • Obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, którzy planują pracować, studiować lub prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.
  • Osoby, które chcą mieszkać w Polsce na stałe, niezależnie od ich obecnego statusu obywatelstwa.

Kto jest zwolniony z ubiegania się o zezwolenie na pobyt?

Niektóre kategorie osób są zwolnione z wymogu ubiegania się o zezwolenie na pobyt. Są to między innymi:
  • Obywatele krajów Unii Europejskiej, którzy mają prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terenie Polski. Chociaż nie muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt, powinni zarejestrować swój pobyt, jeśli planują pozostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące.
  • Osoby, które są małżonkami obywateli polskich.
  • Osoby, które uzyskały długoterminowe zezwolenie na pobyt w UE.
  • Dzieci cudzoziemców, którzy uzyskali długoterminowe zezwolenie na pobyt w UE​

Przedłużenie zezwolenia na pobyt

Zezwolenie na pobyt musi być odnowione po upływie jego ważności. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt należy złożyć przed upływem ważności aktualnego zezwolenia. Proces odnowienia zezwolenia na pobyt jest podobny do procesu jego uzyskania.