Badania lekarskie pracownika

Badania lekarskie

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, każdy pracodawca ma obowiązek kierowania pracownika na badania lekarskie. Nasza usługa zapisywania pracowników na badania lekarskie jest odpowiedzią na ten wymóg prawny. Współpracujemy z placówkami, które oferują badania do medycyny pracy, co pozwala nam gwarantować szybkie terminy oraz skierowanie na badania lekarskie pracownika.

Co grozi za brak badań lekarskich pracownika?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, konsekwencje za brak badań lekarskich pracownika mogą być poważne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Dla pracownika brak ważnego orzeczenia o zdolności do pracy może skutkować brakiem możliwości wykonywania obowiązków służbowych. Pracownik nie jest dopuszczany do pracy bez takiego orzeczenia.

Dla pracodawcy, zaniedbanie obowiązku zorganizowania badań lekarskich dla pracownika może skutkować sankcjami ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Kary mogą obejmować kary finansowe, a w niektórych przypadkach może dojść do zawieszenia działalności przedsiębiorstwa. Pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, jeżeli brak badań lekarskich pracownika skutkował wypadkiem przy pracy.

Zapewniamy bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

Nasza oferta obejmuje również badania okresowe pracowników, które są kluczowym elementem dbania o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Co więcej, umożliwiamy przeprowadzenie badań kontrolnych pracownika, zapewniając, że każda zmiana w stanie zdrowia pracownika zostanie szybko wykryta i odpowiednio zaadresowana.

Wsparcie dla pracowników niemówiących po polsku

W przypadku braku badań lekarskich pracownika nasza usługa gwarantuje szybki proces zapisu i wykonania badań, aby pracownik mógł jak najszybciej wrócić do pracy. Zdajemy sobie sprawę, że czas jest cennym zasobem, dlatego staramy się maksymalnie skrócić czas oczekiwania na badania. Zrozumienie procedur medycznych może być wyzwaniem, szczególnie dla osób, które nie mówią biegle po polsku. Dlatego oferujemy tłumaczenie w języku ukraińskim, rosyjskim lub angielskim podczas wykonywania badań. Nasz zespół tłumaczy jest dostępny, aby zapewnić, że wszystkie procedury są zrozumiałe i że każdy pracownik jest świadomy swojego stanu zdrowia.

Zadbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, oferując szybkie i efektywne usługi badań lekarskich. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.