Zezwolenie na pracę typu C

Zezwolenie na pracę typu C

Zezwolenie typu C dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego.

Rozumiejąc, że proces uzyskania zezwolenia na pracę typu C może być skomplikowany i czasochłonny, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia ekspertów z My-Work. Nasz zespół specjalistów w dziedzinie prawa imigracyjnego pomoże Ci w przygotowaniu kompletnego wniosku oraz zapewni pełne wsparcie na każdym etapie procesu. Działając jako partner, zapewnimy Państwu fachową pomoc i doradztwo, aby zapewnić skuteczne uzyskanie zezwolenia typu C dla delegowanego cudzoziemca.

Jakie dokumenty są konieczne do uzyskania zezwolenia na pracę typu C?

Aby otrzymać zezwolenie typu C, istnieje kilka niezbędnych dokumentów, które muszą zostać dostarczone:
  • Oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
  • Dokument potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę;
  • Dowód wpłaty wraz z danymi;
  • Kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca;
  • Dokumenty potwierdzające powiązania pomiędzy pracodawcą delegującym, a podmiotem, do którego cudzoziemiec jest delegowany;
  • List delegujący cudzoziemca do pracy;
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych
Zezwolenie na pracę typu C

Ile czasu trwa wydanie zezwolenia na pracę?

Decyzja o zezwoleniu na pracę jest wydawana w stosunkowo krótkim czasie, co stanowi istotną informację dla pracodawców i przedsiębiorców planujących zatrudnienie cudzoziemców. Proces rozpatrzenia wniosku i wydania zezwolenia trwa zazwyczaj do jednego miesiąca od złożenia dokumentów. Oczywiście, w przypadku skomplikowanych spraw, czas oczekiwania może wynosić do dwóch miesięcy.
Dlatego warto zaplanować składanie wniosków o zezwolenie na pracę z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień. W My-Work doskonale rozumiemy znaczenie czasu dla naszych klientów i dlatego działamy z pełnym zaangażowaniem, aby przyspieszyć i ułatwić cały proces. Nasz doświadczony zespół specjalistów zapewnia profesjonalne doradztwo i skuteczne wsparcie, aby uzyskanie zezwolenia na pracę było jak najbardziej efektywne i czasowo optymalne.