Jak uzyskać zaświadczenie A1 z ZUS?

Zaświadczenie A1 jest wydawane przez polski ZUS w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego podlega osoba je składająca oraz poświadczenia, czy dana osoba nie podlega przepisom dotyczącym opłacania składek w innym państwie.

Darmowa Checklista – Uzyskanie Zaświadczenia A1 ZUS

Po co kierowcy zaświadczenie A1?

Formularz A1 poświadczony przez ZUS potrzebny jest w przypadku podjęcia zarobkowej pracy poza terytorium Polski na terenie państwa lub państw z obszaru UE (Unii Europejskiej), EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego: obejmuje on państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) lub Szwajcarii.

Pobierz darmową checklistę i uzyskaj zaświadczenie A1

Darmowa Checklista – Uzyskanie Zaświadczenia A1 ZUS

Podaj adres e-mail, na który mamy wysłać dostęp do checklisty PDF ze wzorami:

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze nami – zajmiemy się dokumentami, a Ty swoim biznesem.

Darmowa Checklista – Uzyskanie Zaświadczenia A1 ZUS