Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców

Audyt dokumentów legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Zachowanie zgodności z przepisami i wymogami urzędowymi oraz prawnymi dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w Polsce to kluczowa odpowiedzialność pracodawcy. Skrupulatna dbałość o legalność pobytu i pracy wszystkich pracowników z zagranicy pozwala uniknąć niepokojących pism i przykrych konsekwencji w postaci kar pieniężnych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek obawy o niedopełnienie wszelkich niezbędnych formalności ze swojej strony w procesie legalizacji zatrudnienia cudzoziemca, zapraszamy do kontaktu.

Oferujemy naszym klientom usługę audytu legalności zatrudnienia, która jest kompleksowa i skupia się na rzetelnej weryfikacji całej dokumentacji kadrowej. Naszym celem jest zapewnienie, że zatrudnienie cudzoziemców w Państwa firmie odbywa się w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Eksperci z My-Work, posiadają szeroką wiedzę i bogate doświadczenie. Zaproponują skuteczne sposoby rozwiązania wykrytych błędów. Dzięki naszemu audytowi będziecie Państwo mogli spokojnie przystąpić do poprawienia dokumentacji kadrowej i jednocześnie uniknąć potencjalnych konsekwencji wynikających z nieprawidłowości.

Na czym polega kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Nasza usługa audytu legalności zatrudnienia jest uznanym rozwiązaniem, które obejmuje wszechstronną weryfikację istniejących procedur oraz działań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Działając w pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, przeprowadzamy staranne badanie pełnej dokumentacji kadrowej, aby zidentyfikować wszelkie ryzyka i potencjalne nieprawidłowości.
Efektem każdej przeprowadzonej kontroli jest starannie opracowany raport, w którym zawarte są identyfikacja ryzyka oraz wykryte błędy dotyczące dokumentacji kadrowej i procedur zatrudniania cudzoziemców. Nasz zespół ekspertów opracowuje na tej podstawie spersonalizowaną strategię działań, obejmującą zarówno krótko-, jak i długoterminowe działania, które mają na celu eliminację wszelkich nieprawidłowości.

Wsparcie doświadczonych ekspertów z My-Work

Przeprowadzając kompleksową weryfikację procedur oraz analizując pełną dokumentację kadrową, identyfikujemy wszelkie ryzyka i potencjalne nieprawidłowości. Kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców pozwala na przygotowanie opracowania spersonalizowanej strategii działań, mającej na celu eliminację nieprawidłowości i zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Zachęcamy do kontaktu z nami już dziś, abyśmy mogli dostosować nasze usługi do konkretnych potrzeb i pomóc w zapewnieniu prawidłowości zatrudnienia cudzoziemców w Państwa firmie.