Zezwolenie na pracę typu E

Zezwolenie na pracę typu E
Zezwolenie na pracę typu E jest dedykowane cudzoziemcom, którzy będą wykonywać pracę u pracodawcy zagranicznego i zostaną delegowani na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż określone w zezwoleniach typu B, C, D.
Proces uzyskania zezwolenia na pracę typu E może okazać się złożony i wymagający. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy firmy My-Work, która kompleksowo zajmuje się zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Nasi eksperci posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę w dziedzinie migracji i zatrudnienia cudzoziemców. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, wsparcie w przygotowaniu dokumentów, a także prowadzenie korespondencji z odpowiednimi instytucjami i urzędami. Dzięki naszej pomocy proces uzyskania zezwolenia typu E staje się prostszy, bardziej efektywny i skuteczny.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby starać się o zezwolenie na pracę typu E?

Aby złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu E, należy spełnić łącznie następujące warunki. Po pierwsze, cudzoziemiec musi być zatrudniony w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii. Po drugie, przedsiębiorstwo nie może posiadać oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski. Ponadto okres delegowania pracownika do Polski musi przekraczać 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy, a delegacja musi mieć inny cel niż w przypadku zezwoleń typu C lub D.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby ubiegać się o zezwolenie na pracę typu E?

Zezwolenie na pracę typu E
Aby uzyskać zezwolenie na pracę typu E, konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
  • Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu E;
  • Oświadczenie dotyczące karalności pracodawcy;
  • Kopię zapisanych stron paszportu cudzoziemca;
  • Wniosek powinien być poparty kopią paszportu cudzoziemca, potwierdzającą jego tożsamość i dane osobowe;
  • Umowę zawartą między pracodawcą a cudzoziemcem;
  • Do wniosku należy dołączyć umowę, na podstawie której cudzoziemiec będzie pracować na terenie Polski. Umowa powinna określać warunki zatrudnienia, wynagrodzenie oraz cel delegacji;
  • Oryginał pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy zagranicznego w Polsce;
  • Dokument potwierdzający status prawny i formę działalności pracodawcy zagranicznego:
Powyższe dokumenty muszą być prawidłowo wypełnione i zgodne z wymaganiami. Brak któregokolwiek z tych dokumentów może spowodować brak otrzymania zezwolenia na pracę.

Nasz doświadczony zespół jest gotowy, by sprostać Państwa oczekiwaniom i pomóc w osiągnięciu sukcesu w rekrutacji pracowników zagranicznych. Zachęcamy do kontaktu.