Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Wydawany jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy i konieczne jest dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, którzy chcą podjąć pracę na terytorium Polski.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z My-Work, którzy wesprą na każdym etapie procesu zatrudniania i legalizacji obcokrajowców.
W ramach zezwoleń na pracę wyróżnia się kilka typów:
  • Zezwolenie na pracę typu A – dotyczy obcokrajowca, który pracuje na podstawie umowy z firmą, której siedziba, oddział, zakład znajduje się na obszarze Polski.
  • Zezwolenie na pracę typu B – stosowane dla cudzoziemców, którzy zostali członkami zarządu osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców
  • Zezwolenie na pracę typu C – dotyczy pracowników delegowanych do Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa na okres dłuższy niż 30 dni. Cudzoziemiec jest nadal zatrudniony przez firmę zagraniczną, ale wykonuje pracę na terytorium Polski.
  • Zezwolenie na pracę typu D – inaczej usługa eksportowa, polegająca na tym, że cudzoziemiec, jest delegowany do Polski w celu realizacji usługi tymczasowej lub okazjonalnej u pracodawcy zagranicznego, który nie ma na terytorium Polski oddziału, zakładu lub innej zorganizowanej działalności
  • Zezwolenie na pracę typu E – dotyczy cudzoziemców, którzy wykonują pracę na obszarze Polski przez okres dłuższy niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy, i wskazują inne powody, niż określone w przypadku zezwoleń typu B, C i D.
  • Zezwolenie na pracę typu S – zezwolenie przeznaczone dla cudzoziemców, którzy zostali zatrudnieni na stanowiskach sezonowych, takich jak prace rolnicze czy turystyczne, o charakterze czasowym (nie dłużej niż 9 miesięcy)

Wydanie zezwolenia na pracę jest zazwyczaj uzależnione od spełnienia przez pracodawcę i pracownika określonych wymagań prawnych, które mogą różnić się w zależności od specyfiki stanowiska i innych czynników. Jest to kluczowy krok w procesie zatrudniania obcokrajowców i wymaga zrozumienia i przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców. Po otrzymaniu zezwolenia na pracę oryginał dokumentu należy przekazać pracownikowi tak, aby on w swoim kraju mógł otworzyć wizę.

Proces ten jest skomplikowany i wymaga dokładnego wypełnienia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz spełnienia określonych wymagań. Obligatoryjne jest, aby został poprawnie napisany i złożony wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców i służymy wsparciem w całym procesie aplikacyjnym. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Państwu skutecznie i zgodnie z przepisami zatrudnić cudzoziemców, minimalizując ryzyko dla firmy.