Zatrudnienie
obcokrajowców dla firm

Legalizacja

Legalizacja pracy obcokrajowców

Legalizacja pracy obcokrajowców odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym globalnym rynku pracy. Jest nie tylko zobowiązaniem prawno-administracyjnym, ale także strategicznym wyborem dla firm, które dążą do zrównoważonego rozwoju, zgodności z przepisami i tworzenia korzystnego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. Zaufaj naszemu doświadczeniu w kompleksowej obsłudze firm zatrudniających obcokrajowców i ciesz się szybkimi rezultatami. Skutecznie i sprawnie poprowadzimy Państwa sprawy związane z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców.
Home

Zysk dla Klienta

Z przyjemnością wyręczymy Państwa z wszelkich kwestii związanych z przygotowaniem i złożeniem dokumentów. Dzięki nam zyskują Państwo pewność, że dokumentacja zostanie wypełniona w pełni poprawnie oraz złożona do odpowiedniego urzędu w ciągu 1-3 dni roboczych. Rola Klienta sprowadza się jedynie do wystawienia nam Upoważnienia bądź Pełnomocnictwa, na podstawie którego jesteśmy uprawnieni do dopełnienia formalności w Państwa imieniu.
Czuwamy nad przebiegiem powierzonych spraw urzędowych. Nasza kompleksowa usługa obejmuje wykonywanie audytów i kontroli postępu procesów oraz dopełnianie wszelkich dodatkowych formalności, które w toku zatrudnienia wymagane są przez procedury urzędowe. Dbamy także o odpowiednie przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji, aby zachowywać uporządkowanie i pełną kontrolę nad Państwa sprawami.
Nasze wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze firm zatrudniających obcokrajowców pozwala nam na sprawne poprowadzenie powierzonych spraw. Sprawujemy kontrolę nad terminowością realizacji zadań, nie dopuszczając do opóźnień. Gdy tylko otrzymamy z urzędu gotowe dokumenty, niezwłocznie przekazujemy je do Państwa, aby zatrudnienie zagranicznego pracownika mogło nastąpić możliwie najszybciej.

skomplikowane procedury zatrudnienia pracownika z innego kraju rodzą szereg wątpliwości i możliwości popełnienia błędu lub przegapienia obowiązujących terminów. To z kolei może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Pracodawcę dotkliwych kar finansowych. Delegując sprawę zatrudnienia naszym specjalistom można uniknąć niepotrzebnych nerwów i odpowiedzialności oraz zyskać pewność, że wszystko zostanie załatwione prawidłowo.

Oszczędność czasu

Dzięki naszej pomocy Pracownik zostaje całkowicie odciążony z wszelkich formalności. To my wypełniamy i składamy w urzędzie Oświadczenie o powierzeniu pracy lub Wniosek o zezwolenie na pracę typu A. Potrzebujemy jedynie kserokopie dokumentów Pracownika, podpisane oświadczenie o niekaralności, Pełnomocnictwo oraz dane dotyczące zatrudnienia, abyśmy mogli zająć się sprawą od początku aż do odebrania z urzędu gotowych pozwoleń na pracę i przekazania ich Państwu. Pracownik nie musi niczego załatwiać w swoim zakresie – może spokojnie czekać, aż załatwimy wszystko w jego imieniu.

Wyręczamy Pracodawców z wszelkich aspektów formalnych związanych z zatrudnieniem i legalizacją zatrudnienia pracownika zza granicy. Jako firma stale działająca w tym obszarze, posiadamy wiedzę na temat aktualnych wytycznych dotyczących legalizacji zatrudnienia oraz dysponujemy aktualnymi drukami dokumentów. Doskonale wiemy jak należy je wypełnić, aby zachować pełną zgodność z najnowszymi wymogami. Jesteśmy także w stałym kontakcie z urzędami, dzięki czemu mamy pod kontrolą cały przebieg załatwienia sprawy. Nasza kompleksowa usługa i zaangażowanie sprawia, że powierzając nam zadania zyskujecie Państwo czas i pewność, że zostaną wykonane w pełni prawidłowo i sprawnie.
Home
Home

Oszczędność pieniędzy

Działamy w ramach outsourcingu. W każdej chwili jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji oraz dysponujemy taką liczbą pracowników, która pozwala na błyskawiczne zajęcie się każdym powierzonym zadaniem, mimo obsługi wielu firm. Z powodzeniem jesteśmy więc w stanie zastąpić Dział Kadr, który zajmuje się zadaniami związanymi z obsługą zagranicznych pracowników. Brak konieczności zatrudniania dodatkowego personelu oznacza dla Państwa znacznie mniejsze koszty. Co więcej, nie musicie Państwo samodzielnie śledzić zmian w wytycznych dotyczących legalizacji zatrudnienia i zastanawiać się czy podejmowane działania są z nimi zgodne – nasi pracownicy zawsze posiadają pełne i najświeższe informacje na ten temat, dzięki czemu zyskujecie Państwo gwarancję uniknięcia błędów, które mogą wiązać się z koniecznością poniesienia kary finansowej przez Pracodawcę.

z powodzeniem zastąpimy również inne osoby, które byłyby niezbędne w standardowym procesie obsługi zagranicznych pracowników. Na co mogą Państwo liczyć w ramach naszych kompleksowych usług?

 • przetłumaczymy umowę o pracę na język, którym posługuje się Pracownik,
 • zorganizujemy zatrudnienie pracowników,
 • przeprowadzimy szkolenia BHP dla Pracowników z udziałem tłumacza,
 • skierujemy na badania medyczne dla Pracowników,
 • nadamy Pracownikowi numer PESEL oraz NIP,
 • załatwimy kartę EKUZ, Certyfikat Rezydencji Podatkowej oraz zaświadczenie A1,
 • dokonamy zgłoszenia delegacji pracownika,
 • zorganizujemy wyjazd służbowy,
 • zaoferujemy obsługę kadrowo-księgową w języku obcym,
 • wykonamy inne usługi związane z procesem zatrudnienia Pracownika.
Oferujemy pomoc w zatrudnianiu i procesowaniu legalizacji zatrudnienia pracowników zagranicznych, z której zdecydowanie warto skorzystać. Dlaczego?
prowadzimy w Państwa imieniu sprawy od momentu złożenia stosownych wniosków aż do momentu uzyskania z urzędu zezwoleń oraz oświadczeń i przekazania ich na Państwa ręce.

sprawami związanymi z zatrudnianiem obcokrajowców zajmujemy się na co dzień, przez co jesteśmy doskonale zorientowani w obowiązujących terminach i dopilnowujemy, aby zostały dotrzymane.

do każdego powierzonego zadania podchodzimy z należytą starannością oraz dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb klientów, co daje Państwu gwarancję zadowolenia z ich realizacji.
oferujemy szereg usług, które są niezwykle przydatne na etapie zatrudniania pracownika, m.in. przetłumaczenie umowy o pracę czy przeprowadzenie szkoleń BHP w języku zrozumiałym dla Pracownika.
nasze doświadczenie i fachowość w sprawach związanych z zatrudnianiem i procesowaniem legalizacji zatrudnienia pracowników zagranicznych są gwarancją prawidłowego załatwienia sprawy.
Skorzystanie z naszej pomocy w zatrudnieniu obcokrajowców to możliwość uniknięcia straty czasu na samodzielne zajmowanie się procesami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemca oraz uniknięcia straty pieniędzy – zarówno na utrzymanie Działu Kadr dla obcokrajowców jak i na ewentualne kary finansowe z tytułu błędnie przeprowadzonego procesu zatrudnienia.
Home

Dlaczego warto nam zaufać w sprawach legalizacji zatrudnienia cudzoziemców?

 • Zapewniamy kompleksową obsługę, obejmującą wszystkie etapy procesu legalizacji zatrudnienia. Nasz zespół zajmie się przygotowaniem dokumentów, składaniem wniosków i monitorowaniem postępu procedur, zapewniając Państwu pełne wsparcie na każdym kroku.
 • Jesteśmy świadomi, że każda sytuacja jest unikalna. Dlatego dostosowujemy nasze usługi do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Nasz zespół skupia się na zrozumieniu wszystkich wymagań i dążeniu do osiągnięcia celów w jak najkrótszym czasie.
 • Gwarantujemy pełną poufność i profesjonalizm w naszej pracy. Państwa dane i informacje są traktowane z najwyższą troską, a wszystkie procedury są prowadzone w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Legalizacja zatrudnienia dla cudzoziemców pozwala firmom działać zgodnie z przepisami prawnymi i uniknąć konsekwencji wynikających z nielegalnego zatrudnienia pracowników. Posiadanie uprawnień i dokumentów potwierdzających legalność zatrudnienia buduje zaufanie zarówno klientów, jak i partnerów biznesowych. Skontaktujcie się Państwo z nami już dziś, aby rozpocząć proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemców i zyskać pewność, że wasze sprawy są prowadzone profesjonalnie i terminowo.