Deklaracja limosa

Limosa

Limosa została wprowadzona w 2007 roku i służy jako centralny punkt zgłaszania informacji o pracownikach delegowanych w Belgii. System ten jest narzędziem, które umożliwia władzom belgijskim monitorowanie i kontrolę informacji dotyczących pracowników z zagranicy. Złożenie deklaracji ma kluczowe znaczenie dla każdego pracodawcy delegującego pracowników do wykonania pracy na terenie Belgii. Limosa to potwierdzenie, że pracownik został prawidłowo zgłoszony i jest zarejestrowany na czas delegacji. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem przez pracownika wyjazdu do Belgii.

Limosa Belgia – konsekwencje braku deklaracji i wymogi

Niepodjęcie kroków w kierunku zgłoszenia pracownika może mieć poważne konsekwencje. Za nieposiadanie deklaracji Limosa, można zostać ukaranym wysoką grzywną. Deklaracja Limosa Belgia jest niezbędna, aby zapewnić, że Państwa pracownicy są zarejestrowani zgodnie z przepisami belgijskimi. W trakcie rejestracji należy wykazać podstawowe informacje, w tym dane identyfikacyjne pracowników, nazwę firmy, branżę i miejsce wykonywania pracy.

System Limosa dotyczy nie tylko pracowników najemnych, ale również osób samozatrudnionych, które podejmują działalność, zwłaszcza w sektorze o wysokim ryzyku, takim jak budownictwo, ale nie mieszkają ani nie prowadzą działalności w Belgii na stałe. Warto zauważyć, że istnieją pewne wyjątki od obowiązku zgłoszenia do Limosy. Na przykład, pracownicy biorący udział w krótkoterminowych spotkaniach, uczestnicy kongresów naukowych, naukowcy, osoby pracujące w międzynarodowych instytucjach, dyplomaci oraz pewne kategorie pracowników w transporcie międzynarodowym i innych sektorach mogą być zwolnieni z tego obowiązku.

Wsparcie w procesie rejestracji Limosa

Aby zgłosić pracownika do systemu Limosa, należy najpierw założyć konto użytkownika w systemie elektronicznym. Tworzy się je za pomocą danych osobowych, a nie danych firmy. Niezbędne informacje obejmują adres e-mail, numer telefonu i pewne dane identyfikacyjne. Po założeniu konta można składać deklaracje dotyczące delegowanych pracowników. Po złożeniu zgłoszenia w systemie Limosa pracodawca otrzymuje dokument L1, który stanowi potwierdzenie rejestracji. Jest to ważny dokument, który pracownik powinien mieć ze sobą podczas pobytu w Belgii, ponieważ może być on wymagany przez władze belgijskie w trakcie kontroli.

Jako pracodawcy, mają Państwo zapewne wiele na głowie. My-Work jest tutaj, aby ułatwić proces rejestracji Limosa. Nasz zespół ekspertów jest dobrze zaznajomiony z wymogami i procedurami, i zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu. Z naszą pomocą, mogą Państwo skupić się na tym, co naprawdę ważne, czyl nai prowadzeniu biznesu, podczas gdy my zajmiemy się formalnościami. Skontaktujcie się z nami już dziś!