Szkolenie BHP

Szkolenie BHP stanowi fundamentalny element wiedzy dla każdego pracownika, pozwalając na zrozumienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, co obejmuje przeprowadzanie regularnych szkoleń BHP.

Zdajemy sobie sprawę, jak czasochłonne i skomplikowane mogą być formalności związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją badań lekarskich czy przeprowadzaniem szkoleń BHP. W My-Work priorytetem jest odciążenie Państwa od tych obowiązków, pozwalając skupić się na tym, co naprawdę istotne – prowadzeniu biznesu. Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem zajmują się wszelkimi formalnościami związanymi z zatrudnianiem i szkoleniem pracowników. Gwarantujemy szybką realizację usług, profesjonalne podejście oraz pełne zrozumienie dla potrzeb i wymagań firmy.

Szkolenia BHP dostosowane do potrzeb cudzoziemców

Szkolenie BHP

Rozumiemy, że obcokrajowcy, którzy nie posługują się językiem polskim, mogą napotkać trudności podczas szkoleń BHP. Dlatego oferujemy przeprowadzenie szkolenia z tłumaczeniem na język, którym posługuje się pracownik (polski, ukraiński, rosyjski, angielski). Dodatkowo, dokumenty ze szkolenia są dwujęzyczne, aby mieć pewność, że pracownik zrozumiał podpisywaną treść dokumentów.

Posiadamy własną salę szkoleniową, którą możemy udostępnić na czas szkolenia. Jest to wygodne rozwiązanie, które umożliwia przeprowadzenie szkolenia w dogodnym miejscu i czasie. Nasze sale są w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb prowadzenia szkoleń BHP. Zapewniamy kompleksowe szkolenia BHP, które są dostosowane do potrzeb pracowników, niezależnie od ich pochodzenia i języka, którym się posługują.

Co ile lat szkolenie BHP dla pracowników?

Zgodnie z przepisami prawa, szkolenia BHP dla pracowników są przeprowadzane w określonych odstępach czasu, które zależą od rodzaju stanowiska pracy i rodzaju szkolenia.

  • Szkolenie wstępne: jest przeprowadzane dla każdego nowego pracownika przed rozpoczęciem pracy. Dotyczy podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Szkolenie stanowiskowe: jest przeprowadzane po szkoleniu wstępnym i dotyczy konkretnych zagadnień związanych z danym stanowiskiem pracy.
  • Szkolenie okresowe: jest przeprowadzane co pewien czas w celu uaktualnienia wiedzy pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Częstotliwość szkoleń okresowych zależy od rodzaju stanowiska pracy. Dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych szkolenia te są przeprowadzane co 5 lat, dla pracowników na pozostałych stanowiskach co 3 lata, a dla pracowników na stanowiskach o szczególnym charakterze co 2 lata.

Ważne jest, aby szkolenia były dokumentowane i przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ pracodawca jest zobowiązany do ich realizacji i może ponieść konsekwencje za ich zaniedbanie.