Pracodawca zatrudniający pracowników z innych krajów musi liczyć się z kontrolą ze strony Straży Granicznej oraz Urzędu Pracy. Wszelkie uchybienia zidentyfikowane w trakcie wizytacji służb mogą wiązać się z nieprzyjemnościami i karami finansowymi dla Pracodawcy. Powierzenie nam spraw związanych z zatrudnieniem i procesowaniem legalizacji zatrudnienia pracowników zagranicznych to pewność, że wszelkie kontrole będą zakończone pozytywnie, gdyż sumiennie i fachowo dopilnujemy każdego aspektu związanego z zatrudnieniem. Co więcej, to my reprezentujemy Pracodawcę przed wszelkimi instytucjami oraz urzędami dokonującymi kontroli i ponosimy pełną odpowiedzialność za ich wynik.