Zezwolenie na pracę typu D

Zezwolenie na pracę typu D

Zezwolenie typu D jest przeznaczone dla cudzoziemców, którzy są zatrudnieni przez zagraniczne przedsiębiorstwo, nieposiadające swojej placówki na obszarze Polski. Obcokrajowiec jest wysyłany do Polski w celu świadczenia usług o charakterze tymczasowym i okazjonalnym, nazywanych również usługami eksportowymi. W celu uzyskania zezwolenia typu D pracodawca musi złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Fachowa pomoc biura My-Work w procesie uzyskiwania zezwolenia na pracę typu D dla cudzoziemców może okazać się niezastąpiona dla pracodawców i przedsiębiorców. Nasza agencja posiada szerokie doświadczenie w obszarze migracji i zatrudnienia cudzoziemców, co pozwala nam skutecznie wspierać naszych klientów na każdym etapie procedur.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania zezwolenia na pracę typu D?

Wymagane dokumenty dołączane do wniosku obejmują:
  • Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę;
  • Oświadczenie dotyczące karalności, podpisane przez pracodawcę, zgodnie z określonymi wymogami w ustawie;
  • Kopia zapisanych stron paszportu cudzoziemca;
  • Potwierdzenie opłaty wnioskowej w wysokości 200 zł za każdy złożony wniosek;
  • Umowa dotycząca świadczenia usługi na terenie Polski;
  • Oryginał pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy zagranicznego w Polsce;
  • Dokument potwierdzający status prawny, formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego.
Zezwolenie na pracę typu D

Należy pamiętać, że dokumenty muszą być podpisane przez pracodawcę zagranicznego. Ponadto wysokość wynagrodzenia przysługującego cudzoziemcowi za pracę nie może być niższa o więcej niż 30% od aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę typu D pracodawca musi złożyć pisemny wniosek nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem ważności obecnego zezwolenia. Wniosek o przedłużenie zezwolenia wymaga takiego samego zestawu dokumentów, jak wniosek o pierwsze zezwolenie.

Powierz zadanie profesjonalistom z My-Work.

Zalecamy skorzystanie z usług naszych ekspertów z My-Work, którzy posiadają doświadczenie w obszarze procedur związanych z zezwoleniami na pracę typu D. Nasi specjaliści pomogą w przygotowaniu kompletnego wniosku oraz zapewnią profesjonalne doradztwo w zakresie wymaganych dokumentów i procedur prawnych.
Korzystając z usług firmy My-Work, zyskują Państwo pewność, że cały proces związany z uzyskaniem zezwolenia na pracę typu D będzie przeprowadzony profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Nasz zespół zadba o kompletność i poprawność dokumentów, aby uniknąć zbędnych opóźnień i problemów.