Pobyt stały

Pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały, często nazywane kartą stałego pobytu, jest dokumentem, który pozwala cudzoziemcom legalnie mieszkać w Polsce na czas nieokreślony. Daje ono prawo do korzystania z wielu benefitów, podobnych do tych, które mają obywatele Polski.

My-Work zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu, od analizy dokumentów i przygotowania aplikacji po komunikację z odpowiednimi organami i instytucjami. Nasz zespół będzie Państwu towarzyszył na każdym kroku, zapewniając profesjonalizm i spokój podczas całego procesu ubiegania się o zezwolenie na pobyt.

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały

Pobyt stały jest dostępny dla różnych osób. Można go uzyskać między innymi cudzoziemcy po pięciu latach legalnego i nieprzerwanego pobytu w Polsce. Osoby, które są małżonkami obywateli polskich, mają również prawo ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały po 3 latach od zawarcia małżeństwa i zamieszkania w Polsce.

Wniosek na pobyt stały składa się w urzędzie wojewódzkim. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, między innymi: cztery aktualne zdjęcia, dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, dokumenty potwierdzające stały dochód, a także dokument potwierdzający zasiedlenie (np. umowa najmu mieszkania). Wszystkie te dokumenty są kluczowymi wymaganiami dla karty stałego pobytu.

Pobyt stały

Prawa i obowiązki osób posiadających zezwolenie na pobyt stały

Karta stałego pobytu daje szereg praw. Między innymi, pozwala na nieograniczony dostęp do rynku pracy, korzystanie z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, czy prawo do nauki. Jednakże, zezwolenie na pobyt stały wiąże się również z pewnymi obowiązkami, takimi jak konieczność odnawiania dokumentu co 10 lat, czy obowiązek powiadomienia odpowiednich służb o zmianie miejsca zamieszkania.

Konsekwencje nieposiadania zezwolenia na pobyt stały

Osoby, które powinny posiadać zezwolenie na pobyt stały, a tego nie robią, mogą narażać się na konsekwencje prawne, takie jak grzywny, czy w najgorszym przypadku deportacja. Cudzoziemcy bez zezwolenia na pobyt stały mogą napotkać trudności w korzystaniu z niektórych usług publicznych i benefitów, takich jak opieka zdrowotna, system emerytalny czy prawo do pracy. Brak ważnego zezwolenia na pobyt stały może także utrudnić podróżowanie do innych krajów, szczególnie w przypadku kontroli granicznych i wymogu posiadania legalnego statusu pobytu.