Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
Zatrudnianie specjalistów w wielu branżach jest coraz trudniejsze. Brakuje wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby fachowo wesprzeć rozwój firmy. Odpowiedzią na ten problem staje się korzystanie z zasobów siły roboczej z innych krajów. Zatrudnienie obcokrajowców jest coraz bardziej powszechne i niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw.
Eksperci w dziedzinie zatrudniania obcokrajowców z firmy My Work oferują profesjonalne usługi, które pomogą Państwu skutecznie i zgodnie z przepisami wprowadzić cudzoziemców do zespołu. Jednym z pierwszych kroków w procesie legalizacji zatrudnienia cudzoziemca jest złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Jak złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to dokument, który pracodawca składa w urzędzie pracy odpowiednim ze względu na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Ten dokument jest wymagany przez polskie prawo imigracyjne dla cudzoziemców pochodzących z niektórych krajów, którzy mają zamiar pracować w Polsce na określonych stanowiska i na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Co powinno zawierać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi powinno zawierać informacje takie jak: dane pracodawcy, dane cudzoziemca, rodzaj i miejsce wykonywania pracy, a także czas trwania zatrudnienia. Warto zaznaczyć, że w przypadku zmiany okoliczności, istnieje możliwość anulowania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Proces ten wymaga jednak spełnienia określonych wymagań formalnych.

Rozumienie tych procedur i prawidłowe ich przeprowadzenie może być skomplikowane, lecz jest to kluczowe dla legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W biurze My-Work posiadamy specjalistów zorientowanych w tych procesach, którzy mogą zapewnić Państwu wsparcie zarówno przy składaniu oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca, jak i przy jego ewentualnym anulowaniu.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, aby proces zatrudnienia cudzoziemców przebiegał bezproblemowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.