Zezwolenie na pracę typu A

Zatrudnienie cudzoziemców przynosi liczne korzyści dla rozwijających się przedsiębiorstw, otwierając drzwi do różnorodności, innowacji i globalnej perspektywy. Jednak aby zapewnić legalność i bezpieczeństwo zatrudnienia, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę.

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę typu A może być złożona i wymagać specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa imigracyjnego oraz procedur administracyjnych. Dlatego z przyjemnością oferujemy nasze profesjonalne usługi ekspertów z My-Work, którzy posiadają bogate doświadczenie i znajomość aktualnych przepisów.

Co to jest zezwolenie na pracę typu A?

Zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie na pracę typu A jest dokumentem, który umożliwia legalne zatrudnienie cudzoziemców na terytorium Polski. Jest wymagane w sytuacji, kiedy pracownik pochodzi spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Organem rozpatrującym wniosek o zezwolenie na pracę typu A jest Urząd Wojewódzki ze względu na siedzibę firmy lub według stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Złożenie wniosku wiąże się z opłatą administracyjną w kwocie 100 zł. Koszt zezwolenia na pracę pokrywa pracodawca, a rozpatrzenie zazwyczaj trwa 2 – 4 miesiące od daty jego złożenia w zależności od skomplikowania sprawy.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca typ A?

Wniosek o zezwolenie na pracę typu A powinien zawierać informacje zarówno o podmiocie powierzającym pracę, jak i o samym cudzoziemcu. Podmiot powierzający powinien podać nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP oraz symbol PKD. Natomiast w przypadku cudzoziemca, należy podać jego imię, nazwisko oraz numer dokumentu podróży.

W dokumencie powinny także znaleźć się informacje dotyczące pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi. Oznacza to podanie stanowiska pracy, miejsca jej wykonywania, rodzaju umowy, wymiaru etatu, stawki wynagrodzenia oraz okresu, na jaki praca ma zostać powierzona.

Na jaki okres wystawiane jest zezwolenie typu A dla cudzoziemca?

Zezwolenie na może być przyznane maksymalnie na okres 3 lat. Po upływie tego możliwe jest przedłużenie zezwolenia na pracę typ A, jednak nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia. Samo zezwolenie na pracę typu A nie legalizuje pobytu cudzoziemca w Polsce, a zatem nie jest wystarczające do zatrudnienia, chyba że obcokrajowiec posiada dodatkowo wizę, zezwolenie na pobyt bądź paszport biometryczny.

Warto podkreślić, że proces uzyskania zezwolenia na pracę może być skomplikowany. Dlatego zachęcamy do skorzystania z usług ekspertów z My-Work. Nasi specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur związanych z zezwoleniami na pracę dla cudzoziemców. Mogą Ci pomóc w przygotowaniu wniosku oraz udzielić fachowej porady na każdym etapie.