Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Pobierz DARMOWĄ CHECKLISTĘ wraz ze sprawdzonymi wzorami wypełniania wniosków.

 
Jakie dokumenty są potrzebne?

– oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
– oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi;
– dokument potwierdzający tożsamość;
– pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych;
– dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
– dowód zapłacenia opłaty.
Darmowa Checklista – Oświadczenie o Powierzeniu Wykonywania Pracy

Chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy?

Pobierz darmową checklistę w formie pliku PDF, w którym się znajdują:

Darmowa Checklista – Oświadczenie o Powierzeniu Wykonywania Pracy

Podaj adres e-mail, na który mamy wysłać dostęp do checklisty PDF ze wzorami: