Od 1 czerwca 2021 roku każda osoba przebywająca w Polsce może wystąpić o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca. Jest to konieczne w przypadku podejmowania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do czego jeszcze upoważnia posiadanie tego jedenastocyfrowego symbolu numerycznego, który zawiera datę urodzenia, płeć oraz liczbę kontrolną i numer porządkowy? Sprawdź to.

Zastanawiasz się, czy cudzoziemiec powinien posiadać numer PESEL? Sprawdź, jak to wygląda z punktu widzenia polskiego prawa.

PESEL dla cudzoziemca — dla kogo jest niezbędny?

Od prawie dwóch lat nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców, którzy mieszkają na ternie Polski, odbywa się szybko i sprawnie. Obcokrajowcy, którzy mają prawo do pobytu stałego lub czasowego, lub dokonali meldunku w polskim urzędzie, PESEL otrzymują w sposób automatyczny. Jeśli jednak nie korzystali z tych możliwości, wniosek o nadanie PESELU mogą złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Istotne jest, by w czasie wypełniania wniosku o nadanie numeru PESEL zawrzeć w nim podstawę prawną, która upoważnia obcokrajowca do posiadania PESEL-u.

Numer PESEL jest niezbędny do meldunku, korzystania z opieki medycznej oraz umożliwia podjęcie pracy w Polsce.

Kto może złożyć wniosek o PESEL dla obcokrajowca?

W przypadku składania wniosków o nadanie numeru PESEL można skorzystać z dwóch dogodnych opcji.

  1. Obcokrajowiec, który osobiście ubiega się o nadanie numeru PESEL, zgłasza się do właściwego dla jego miejsca zamieszkania urzędu gminy lub urzędu miasta, wypełnia wniosek i oczekuje na decyzję. Jeśli cudzoziemiec nie ma zameldowania, to zgłosić się może do dowolnego urzędu.
  2. Wysłanie wypełnionego wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego. W tym przypadku koniecznym jest dołączenie do dokumentacji notarialnego potwierdzenia kopii dokumentu podróży przez granicę z Polską.

Pełnomocnik, który wypełnia dokumenty i je podpisuje, powinien dołączyć również kopię pełnomocnictwa. A w czasie wizyty w urzędzie powinien również potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

Ile czasu trwa nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca od momentu złożenia wniosku?

Złożenie w urzędzie odpowiednich dokumentów to pewność, że po wprowadzeniu danych w czasie tej samej wizyty urzędnik wyda dokument, potwierdzający nadanie numeru PESEL. Jeśli dokumenty zostały przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, to dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL zostanie wysłany pocztą pod wskazany we wniosku adres.

Kolejną istotną kwestią jest dokonanie stosownej opłaty, jeśli działa się przez pełnomocnika. Opłata wynosi 17 zł i należy ją uiścić przed złożeniem dokumentów, by dołączyć do nich potwierdzenie zapłaty.

Podsumowanie: zadbaj o swoje możliwości i skorzystaj z prostych formalności urzędowych

Pamiętaj, że nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca nie oznacza, że otrzymał on polskie obywatelstwo. Jest to równoznaczne, z tym że cudzoziemcy z nadanym numerem PESEL mimo wszystko nie mogą brać udziału np. w wyborach do sejmu i senatu lub na prezydenta RP. Warto również wiedzieć, że posiadanie numeru PESEL nie upoważnia do wzięcia kredytu w polskim oddziale banku. W tym przypadku placówki wymagają kilku dokumentów, które potwierdzają zarówno tożsamość, jak i obywatelstwo obcokrajowca.

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Pozwól sobie pomóc w kwestii załatwiania spraw urzędowych. Dbamy o komfort i poczucie bezpieczeństwa naszych klientów, a do tego samodzielnie załatwiamy wszelkie formalności. Zapraszamy do kontaktu https://my-work.pl/kontakt/