my-work, praca, usługa, kontrola, urząd

Wbrew powszechnym opiniom nie tylko urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę w Twojej firmie. Takie prawo mają również funkcjonariusze ze straży granicznej oraz urzędnicy z urzędu pracy. Kontrola straży granicznej i urzędu pracy powinna jednak być uzasadniona. Sprawdź, kiedy możesz się jej spodziewać i dowiedz się, czy można się do niej przygotować.

Sprawdź, kiedy można spodziewać się kontroli straży granicznej i urzędu pracy. Jak wygląda i na czym polega wizyta tych urzędników?

Kontrola straży granicznej — kiedy można ją przeprowadzić?

 

Zastanawiasz się, na jakiej podstawie funkcjonariusze straży granicznej mogą kontrolować polskie firmy? Taka kontrola jest oczywiście zgodna z prawem i najczęściej dotyczy tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają obcokrajowców. Z punktu widzenia cudzoziemców, wciąż nie brakuje chętnych, którzy emigrują do Polski w celach zarobkowych. Natomiast z punktu widzenia polskich pracodawców ta kwestia jest dość korzystna, ponieważ zważając na działania wojenne. Rządzący wprowadzili szereg zachęt, które mają na celu rozpowszechnianie legalnego zatrudnienia obcokrajowców. Jednak w praktyce, różnie to bywa. I właśnie na takiej podstawie funkcjonariusze straży granicznej kontrolują polskich przedsiębiorców. Jeśli nie zatrudniasz cudzoziemców, możesz być spokojny — nikt nie zapuka do siedziby Twojej firmy. W innym przypadku warto po prostu dopełnić niezbędnych formalności, by nie ryzykować otrzymaniem surowej kary.

Nielegalna praca cudzoziemca ma miejsce w poniższych sytuacjach:

  • gdy obcokrajowiec nie ma dokumentu, który potwierdza jego tożsamość i uprawnia do pobytu na terenie Polski;
  • wykonywanie pracy na innym stanowisku niż określają to warunki w dokumencie, który legalizuje zatrudnienie;
  • brak jakichkolwiek uprawnień do pracy na terenie Polski;
  • brak pisemnej umowy o pracę z cudzoziemcem;
  • jeśli zatrudnienie wymaga zezwolenia na pracę, to jego brak również jest niezgodny z prawem.

Zatrudnienie cudzoziemców przez funkcjonariuszy Straży Granicznej jest możliwe na podstawie artykułu 10d ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 roku. Wszystkie kontrole odbywają się na podstawie upoważnienia, które wydaje właściwy dla danej lokalizacji komendant placówki. Warto wiedzieć, że strażnicy graniczni mogą dokonać kontroli bez uprzedzenia, jednak do ich obowiązków w takiej sytuacji zalicza się między innymi okazanie stosownego upoważnienia. Są sytuacje, w których funkcjonariusze są zobowiązani do wykonania nagłej kontroli. Wówczas w ciągu 7 dni przedsiębiorca powinien otrzymać stosowne dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty.

Każda Kontrola straży granicznej kończy się protokołem, gdy przedsiębiorca działa niezgodnie z prawem. W przypadkach, w których funkcjonariusze nie wykryli nieprawidłowości, funkcjonariusze są zobowiązani do sporządzenia notatki służbowej.

W przypadku nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w firmie, przedsiębiorcy grozi od 3 000 do 30 000 złotych grzywny.

Kontrola Urzędu Pracy — w jakich przypadkach urzędnicy mogą kontrolować przedsiębiorcę?

 

Urzędnicy pracujący w Urzędzie Pracy również mogą odwiedzić Twoją firmę. W tym przypadku jednak nie chodzi o kwestię zatrudniania cudzoziemców, a o otrzymanie dofinansowania na określony cel. Nie wiesz, jak wygląda kontrola z urzędu pracy? Może ona mieć miejsce jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, by potwierdzić zdeklarowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz np. sprawdzić jak wyposażony jest lokal. Jest to tak zwana wizyta monitorująca. Urzędnicy często proszą także wnioskodawcę o wykonanie zdjęć, które potwierdzą informacje podane we wniosku. Czasem jednak udają się pod wskazany adres osobiście.

Ile czasu Urząd Pracy ma na przeprowadzenie kontroli?

W zależności od tego, jakie dofinansowanie otrzymała firma, urzędnicy mogą przeprowadzić kontrolę zarówno w pierwszych miesiącach od podpisania umowy, jak i w ostatnim miesiącu trwania projektu.

Jeśli wywiązałeś się z deklaracji, nie masz się czego obawiać. Urzędnicy sprawdzają bowiem, czy pieniądze zostały przeznaczone na urządzenia, maszyny oraz inne dopuszczalne cele opisane we wniosku. Istotne jest również oznaczenie sprzętu odpowiednimi emblematami, jeśli się do tego zobowiązałeś.

Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu w dwóch egzemplarzach. Ponadto dokumentację, która potwierdza otrzymanie dofinansowanie oraz wydatkowanie go, należy przechowywać przez 10 lat. A zatem, jeśli odwiedzą Cię urzędnicy z Urzędu Pracy, dołącz do niej protokół i zadbaj o to, by nie były one narażone na zawilgocenie lub uszkodzenie.

Podsumowanie: zrób wszystko, by uniknąć nieprzyjemności podczas kontroli straży granicznej i urzędu pracy

 

Jeśli dbasz o porządek w dokumentacji i zwracasz uwagę na terminy, to z całą pewnością nie masz się czego obawiać. Zarówno urzędnicy z Urzędu Pracy, jak i funkcjonariusze Straży Granicznej to również ludzie i z całą pewnością, za drobne niedociągnięcia nie otrzymasz surowego mandatu. Warto jednak pilnować tego, by dokumentacja była kompletna, a zobowiązania zawsze wypełniane zgodnie z zaleceniami.

Jeśli czujesz niepewność w rozliczeniu dofinansowania z Urzędu Pracy lub nie wiesz, czy poradzisz sobie z zatrudnieniem obcokrajowców, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. W MY-WORK dbamy o to, by wszystko przebiegało zgodnie z obowiązującym prawem lub wytycznymi. Skontaktuj się z nami.