Kolejne zmiany w prawie sprawiają, że za niedopełnienie formalności, które są obowiązkiem każdego pracodawcy, ustawodawca wprowadził konsekwencje. Sprawdź, kiedy i jakie dokładnie sankcje grożą za podejmowanie działań niezgodnych z polskim prawem. Dowiedz się w jakich sytuacjach mogą mieć one miejsce w zatrudnieniu cudzoziemców.

Zatrudniasz cudzoziemców? Planujesz uzupełnić kadrę pracownikami z innych krajów? Sprawdź, co grozi Ci za brak formalności w zatrudnieniu cudzoziemców.

Co przepisy mówią o nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców?

Zacznijmy od tego, że sposób zatrudniania cudzoziemców z innych krajów może wyglądać nieco inaczej. Zanim zdecydujesz się na zatrudnienie obcokrajowcy, zapoznaj się dokładnie z przepisami. Sprawdź, co możesz sformalizować w najprostszy lub najbardziej dogodny dla Ciebie sposób. 

Nielegalne zatrudnienie to wykroczenie, które jest karane bez względu na pochodzenie pracownika. 

Zgodnie z artykułem 2 ustępu 1 pkt 22a z dnia 20 kwietnia 2004 r. za zlecenie wykonywania pracy cudzoziemcowi, który:

  • nie posiada wizy w ogóle lub gdy ważność tego dokumentu już minęła,
  • przebywa na terenie kraju legalnie, ale nie może wykonywać pracy,
  • nie ma zezwolenia na pracę, ponieważ jest zwolniony w ramach przepisów szczególnych, z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
  • pracuje na stanowisku innym, niż otrzymał zezwolenie,
  • pracuje bez umowy o pracę w formie pisemnej lub umowy cywilnoprawnej w formie pisemnej, 

grozi kara. Jest to konsekwencja nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca na zlecenie pracodawcy. I takie właśnie wykroczenie określa się terminem nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. 

Jakie jeszcze wykroczenia może popełnić pracodawca w czasie zatrudniania cudzoziemców?

Na karę finansową narażeni są również pracodawcy, którzy:

  • zatrudnili obcokrajowca, ale na innym stanowisku niż zezwala na to jego pozwolenie,
  • zakończyli współpracę z cudzoziemcem wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy ważności zezwolenia na pracę,
  • zmienili miejsce wykonywania pracy.

Takie zmiany powinno się zgłaszać w formie pisemnej we właściwym urzędzie wojewódzkim w terminie 7 dni.

Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców stosowane wobec samego cudzoziemca

Kary za nielegalne zatrudnianie obcokrajowców zostały zaostrzone 1 stycznia 2018 roku. Są one zgodne z obowiązującą obecnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały podniesione. Obecnie, jeśli pracodawca popełni kilka wykroczeń jednocześnie, ale wszystkie dotyczą nielegalnego zatrudniania obcokrajowców, to maksymalna kara grzywny może wynieść nawet 30 tys. zł. W porównaniu do wcześniej obowiązujących kwot jest ona bardzo wysoka. Dotychczas ta suma nie przekraczała 10 tys. zł.

Ponadto, jeśli w czasie kontroli urzędnicy dowiodą, że pracodawca zmusił do wykonywania pracy cudzoziemca, to kara finansowa może wynieść od 3 tys. zł do 30 tys. zł

Kara finansowa grozi również wtedy, gdy urzędnicy w czasie kontroli wykażą, że przedsiębiorca doprowadził do współpracy z obcokrajowcem poprzez wprowadzenie go w błąd.

Podsumowanie: wysokie kary odstraszają pracodawców od nielegalnego zatrudniania cudzoziemców!

Wysokie kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców skutecznie odstraszają przedsiębiorców przed podejmowaniem ryzyka. Jednak są przypadki, w których przedsiębiorcy w ogóle nie wiedzą, w jaki sposób mają zatrudnić pracownika z innego kraju, do którego urzędu powinni się udać. Niewiedza oraz nieświadomość nie chronią przed konsekwencjami, które zostały wprowadzone w życie i są egzekwowane. Z tego powodu warto zastanowić się, czy w świetle obowiązujących przepisów warto decydować się na współpracę z pracownikiem z innego kraju w sposób nielegalny. 

Jeśli zależy Ci na sprawnym załatwieniu formalności, które są niezbędne, by móc zgodnie z prawem powiększać swoją kadrę zasobami pracowników z innych krajów, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci dopełnić formalności, które są niezbędne, by działać zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.