Kolejna zmiana w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy schronili się na terenie Polski przed działaniami wojennymi. Już od marca 2023 roku prawie każdy obywatel Ukrainy będzie ponosił część kosztów swojego utrzymania, nawet jeśli przebywa w kwaterach zbiorowych. Ponadto ustawodawcy chcą uszczelnić system świadczeń społecznych dla tej grupy ludzi. O jakich dokładnie zmianach mowa?

Sprawdź, co ustawodawca zmienił w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Do czego od 2023 roku mają prawo Ukraińcy?

O jakich zmianach w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy mówi nowelizacja tejże ustawy?

Rządzący jeszcze w grudniu zajmowali się ustawą, na mocy której Polska pomaga Ukraińcom. Oczywiście mowa o tych Ukraińcach, którzy przybyli do naszego kraju z powodu działań wojennych, które od 2022 roku trwają na terenie ich państwa.

Specustawa, która została uchwalona w ubiegłym roku tuż po tym, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, ma więc nieco zmienioną formę. Tym razem ustawodawcy skupili się na konkretyzacji zasad udzielania pomocy Ukraińcom

Od marca 2023 roku każdy Ukrainiec, który będzie przebywał na terenie Polski dłużej niż 120 dni, będzie musiał posiadać numer PESEL oraz osobiście pokrywać część kosztów swojego utrzymania. Ta część została określona na poziomie 50 procent, ale nie może ona przekraczać 40 zł dziennie. 

Kolejna zmiana dotyczy tych uchodźców, którzy przebywają w Polsce powyżej 180 dni. Ta grupa będzie musiała pokryć koszt swojego utrzymania w wysokości 75 procent. 

Co jeszcze wprowadza nowelizacja ustawy o pomocy Ukrainie?

Ustawodawcy doprecyzowali również sytuacje, w których powyższe przepisy nie będą miały zastosowania. W tym przypadku do osób traktowanych specjalnie będą zaliczane:

  • osoby z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi opiekunami,
  • kobiety w ciąży,
  • rodzice, którzy wychowują dziecko lub dzieci poniżej pierwszego roku życia, 
  • dorośli w wieku emerytalnym,
  • obywatele Ukrainy w trudnej sytuacji,
  • rodziny wielodzietne, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci.

W powyższych przypadkach finansowanie kosztów utrzymania pozostanie bez zmian nawet po minięciu 120 dni od dnia przekroczenia granicy Polski. Oznacza to, że Ukraińcy, którzy udokumentują swoją sytuację, nie będą musieli płacić za swój pobyt na terenie Polski. 

Co oznaczają zmiany w ustawie o pobycie Ukraińców w praktyce?

Zmiany w ustawie o pobycie Ukraińców na terenie Polski są kluczowe, ponieważ ograniczają pomoc obywatelom tego kraju. Warto zauważyć, że dotychczas pomoc polskiego państwa nie była niczym ograniczona. Nowelizacja ustawy zmobilizuje osoby w wieku produkcyjnym do poszukania pracy i pokrycia kosztów swojego utrzymania. Procedury, które umożliwiają zdobycie statusu legalnego pobytu, wciąż są ułatwione. Ale wypłaty świadczeń będą wstrzymywane dla tych, którzy opuścili Polskę na dłużej niż 30 dni. W takich sytuacjach warto wiedzieć, że obywatel Ukrainy zostaje usunięty z polskiej bazy uchodźców, co jest równoznaczne z utratą świadczeń. 

Jednak jeśli ta sama osoba ponownie wróci do Polski, to może znowu ubiegać się o status uchodźcy, jeśli wciąż będzie uciekała ze swojego kraju przed trwającymi w nim działaniami wojennymi. 

Podsumowanie: czy zmiany w ustawie o pomocy Ukraińcom są korzystne i dla kogo?

Takie zmiany z pewnością były potrzebne, ponieważ wielu obcokrajowców nadużywało gościnności naszego kraju. Zmiany te z pewnością nie są korzystne dla Ukraińców, jednak dzięki nim proces legalizacji pobytu Ukraińców zostanie uszczelniony

Warto również zwrócić uwagę na to, że bałagan legislacyjny wprowadza duże zamieszenie, a rządzący bezustannie wdrażają kolejne przepisy, lub dokonują poprawek, co utrudnia właściwą interpretację ustawy o pomocy Ukraińcom. Przez brak spójności pomiędzy przepisami przejściowymi i tymi, które obowiązują, jest wiele nieścisłości, i trzeba w końcu zabrać się za ich porządkowanie.

Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu zatrudnienia Ukraińca lub chcesz załatwić formalności związane z pobytem Twoich przyjaciół, lub bliskich, którzy przyjechali do Polski z powodu prowadzonych na terenie Ukrainy działań wojennych, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści pomogą Ci dopełnić niezbędne formalności i rozwiązać napotkane problemy.