Zatrudniasz Ukraińców? A może w Twojej firmie są zatrudnieni pracownicy z innych krajów określanych jako kraje trzecie? Zaświadczenie A1 to dokument, który trzeba mieć, gdy chce się podjąć pracę na terenie krajów członkowskich. Sprawdź, kto może ubiegać się o jego wydanie, jak krok po kroku uzyskać ten dokument oraz dlaczego warto mieć zaświadczenie A1, gdy przebywa się na terenie obcego kraju.

Sprawdź, jak skompletować dokumenty i uzyskać zaświadczenie A1 dla obcokrajowców. Instrukcja działania krok po kroku.

Czym jest zaświadczenie A1 dla obcokrajowców?

Zaświadczenie A1 to dokument w sposób jednoznaczny stwierdzający, że osoba, której dotyczy składany wniosek, podlega systemowi zabezpieczenia społecznego w danym kraju. W praktyce oznacza to, że podczas wykonywania pracy zarobkowej w Polsce składki powinny być odprowadzane również do polskiego urzędu.

Ogólnie przyjęta procedura sprawia, że prawo zostało ujednolicone i uzyskanie zaświadczenia w przypadku obywateli krajów trzecich, takich jak Białoruś lub Ukraina odbywa się w taki sam sposób. Nowe zasady obowiązują od marca 2022 roku. Warunkiem do otrzymania zaświadczenia A1 dla obcokrajowca jest potwierdzenie przez osobę wnioskującą o wydanie tego dokumentu, że legalnie przebywa i zamieszkuje teren państwa członkowskiego. Ponadto wnioskodawca powinien mieć możliwość swobodnego przekraczania granic, które wyznaczają terytorium danego kraju. Co ważne, wniosek może złożyć również pracodawca obcokrajowca.

Jeśli osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia A1, nie spełnia wyżej wymienionych warunków, wniosek zostanie odrzucony.

Jakie dokumenty są niezbędne, by uzyskać zaświadczenie A1 dla obcokrajowców? Jak wypełnić wniosek?

Wydawanie zaświadczenia A1 odbywa się zgodnie z art.19 ust. 2 rozporządzenia nr 987/2009. Aby je uzyskać, należy:

  • wypełnić formularz US-54;
  • dołączyć dokument, który potwierdza możliwość legalnego pobytu w Polsce;
  • posiadać certyfikat rezydencji, czyli dokument wydany przez Urząd Skarbowy, który potwierdza rezydencję podatkową;
  • wypełnić wniosek o wydanie A1 i dołączyć do niego wymienione wyżej załączniki.Po rzetelnej ocenie urzędników zostaje podjęta decyzja, czy wnioskodawca może uzyskać ten istotny do dalszego funkcjonowania dokument. Warto wiedzieć, że posiadanie zaświadczenia A1 to obowiązek pracowników etatowych oraz właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych.

Po rzetelnej ocenie urzędników zostaje podjęta decyzja, czy wnioskodawca może uzyskać ten istotny do dalszego funkcjonowania dokument. Warto wiedzieć, że posiadanie zaświadczenia A1 to obowiązek pracowników etatowych oraz właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych.

Zalety posiadania zaświadczenia A1 dla obcokrajowców

Zaświadczenia A1 to dokument, który w dużej mierze umożliwia legalnie funkcjonowanie na terenie kraju członkowskiego. Jego posiadanie pozwala stwierdzić, że obywatel innego kraju może wykonywać legalną pracę na terenie krajów członkowskich. Ponadto A1 potwierdza, że dana osoba może korzystać z darmowego leczenia refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zaświadczenie A1 dla obcokrajowców to również możliwość korzystania z programów socjalnych, które obowiązują w danym kraju. Bez względu na indywidualną sytuację finansową taki dokument w znacznym stopniu ułatwia życie na obczyźnie. Jeśli nie ma przeciwwskazań do wydania tego zaświadczenia, ZUS z pewnością przychyli się do prośby wnioskodawcy. A ten w zamian za to będzie mógł korzystać ze wspomnianej wcześniej pomocy.

Podsumowanie: zadbaj o posiadanie zaświadczenia A1, jeśli jesteś obcokrajowcem!

Zaświadczenie A1 dla obcokrajowców to dokument, który obowiązuje na terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ujednolicone prawo zwiększa możliwość zlokalizowania osób, które przebywają nielegalnie na terenie danego kraju i podejmują pracę na czarno. Zaświadczenia A1 mają zatem ułatwić uszczelnianie systemu oraz zapewnienie obcokrajowcom dostępu do służby zdrowia i świadczeń socjalnych. I to właśnie w ich gestii jest zdobycie tego istotnego dokumentu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zdobyciu ważnych dokumentów, a przez barierę językową masz problem w załatwieniu formalności, które sprawią, że otrzymasz zaświadczenie A1, skorzystaj z naszej pomocy https://my-work.pl/ . Chętnie pomożemy Ci w załatwieniu wszelkich formalności związanych z legalnym funkcjonowaniem na terenie Polski.