Opłaty za wydanie karty pobytu 2022. Ile wynoszą i co warto wiedzieć?

Wraz z licznymi podwyżkami, które w obecnym roku kalendarzowym wprowadził polski rząd, teraz przyszła kolej na zmianę opłat za kartę czasowego pobytu oraz za kartę stałego pobytu dla cudzoziemców. Nowe opłaty obowiązują wszystkich obcokrajowców, którzy złożyli wniosek o takie dokumenty po 29 lipca 2022 roku. Sprawdź, ile obecnie wynosi opłata za wydanie karty pobytu stałego lub tymczasowego w Polsce.

Sprawdź, ile wynosi opłata za wydanie karty pobytu w 2022 roku. Nowe stawki obowiązują od 29 lipca 2022 roku.

Opłata za kartę pobytu — czym jest i gdzie ją uregulować?

Karta pobytu to dokument, który potwierdza prawo cudzoziemca do przebywania na terenie Polski. Ten dokument określa również tożsamość cudzoziemca. Wyglądem przypomina polski dowód osobisty. Zawiera zdjęcie oraz dane osobowe. W dokumencie określona jest także ważność karty pobytu. Co istotne: upoważnia ona do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej i zwalnia z obowiązku posiadania wizy.


Do wydawania kart pobytu uprawnione są urzędy marszałkowskie, a każdy dokument musi zostać zatwierdzony przez wojewodę. W związku z tym, cudzoziemiec, który aspiruje do uzyskania prawa do czasowego lub stałego pobytu na terenie Polski, powinien skierować swoje kroki do najbliższego urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Zmiana przepisów i nowa wysokość opłaty za wydanie karty pobytu od lipca 2022 roku

Nowe przepisy weszły w życie 29 lipca 2022 roku. Oznacza to, że każdy cudzoziemiec, który ubiega się o wydanie karty i po tym terminie złoży niezbędny wniosek, będzie musiał uiścić opłatę już w nowej stawce. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, za niezbędne dokumenty zapłacą starą, czyli niższą stawkę.

Aktualne opłaty obowiązują wszystkich cudzoziemców, którzy złożyli wniosek po 29 lipca 2022 roku.

Ile kosztuje wydanie nowej karty czasowego pobytu?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wydanie lub wymiana karty pobytu kosztuje obecnie 100 złotych. Za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca trzeba obecnie uiścić opłatę w wysokości 350 zł. Natomiast „zgoda na pobyt tolerowany” to koszt rzędu 100 złotych. Od 26 lipca 2022 roku trzeba zapłacić 50 zł za wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla obcokrajowców.

Cudzoziemcy mogą starać się o ulgę na opłatę i warto o tym pamiętać. Aby z niej skorzystać, należy przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

● zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej;
● zaświadczenie placówki edukacyjnej potwierdzające pobieranie nauki w określonym czasie;
odpis aktu urodzenia dziecka poniżej 18 roku życia lub inny dokument, który potwierdza wiek małoletniego
cudzoziemca.

Rozporządzenie określa również koszt wymiany dokumentów z powodu utraty karty lub zniszczenia jej z własnej winy:

● 200 zł za wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości lub „zgody na pobyt tolerowany”;
● 700 zł za wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemców.

Warto wiedzieć, że każda kolejna wymiana dokumentu z powyższych powodów jest droższa o 30%.

Podsumowanie: opłata za kartę pobytu — przepisy, które regulują jej wysokość


Zmiany w przepisach są regulowane przez rozporządzenie z dnia 26 lipca 2022 roku, natomiast wysokość aktualnych opłat jest dokładnie określona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Opublikowany dokument, który już weszł w życie, szczegółowo reguluje wysokość opłat pobieranych za wydanie lub wymianę karty pobytu dla cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeśli podczas wyrabiania karty pobytu pojawiły się problemy z formalnościami, poproś o pomoc specjalistów, którzy pomogą Ci rozwiązać Twój problem. Sprawna współpraca z cudzoziemcami to nasza specjalność!