Z powodu braku pracowników krajowych, coraz więcej pracodawców zastanawia się nad skorzystaniem z możliwości zatrudnienie cudzoziemca. Odpowiednio skompletowana kadra sprawia, że firma może generować większe zyski. Jednak większość pracodawców obawia się zbyt wielu formalności, których trzeba z tego powodu dopełnić. Sprawdź, w jaki sposób odbywa się zatrudnienie cudzoziemców. Oto poradnik, który rozwieje wszelkie wątpliwości.

Co zrobić, by cały proces zatrudnienia obcokrajowca przebiegł sprawnie i bezproblemowo?  Poznaj przepisy, które regulują tę procedurę i przejdź ją krok po kroku.

Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy. Poznaj szczegóły ustawy o zatrudnieniu obcokrajowców.

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie Polski wiąże się z dopełnieniem odpowiednich formalności. To pracodawca jest zobowiązany do skompletowania dokumentacji i złożenia ich we właściwym dla siebie urządzenie. Jednak rozmowy z obcokrajowcem o zatrudnieniu warto rozpocząć od pytania o posiadanie pozwolenia na pracę w Polsce. Ten dokument warto skopiować i przechowywać w teczce pracownika przez cały czas współpracy.

Przed rozpoczęciem procesu zatrudnienia cudzoziemca, sprawdź jego aktualne dokumenty:

  • ważność zezwolenia uprawniającego do pobytu na terenie Polski,
  • tytuł pobytowy, który pozwala na podjęcie pracy w naszym kraju (nie może to być wizyta turystyczna).

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terenie Polski jest możliwe dopiero po sporządzeniu z nim umowy o pracę w formie pisemnej. W tym dokumencie należy uwzględnić warunki określone w jego pozwoleniu o pracę. Przed podpisaniem dokumentu nowy pracownik powinien mieć możliwość przeczytania dokumentu w języku, który jest dla niego zrozumiały. Oczywiście na umowie powinny widnieć podpisy dwóch stron. Jedną kopię dokumentu należy przekazać osobie zatrudnianej. Podobnie należy postąpić z pozostałymi dokumentami, które wiążą się bezpośrednio z zatrudnieniem obcokrajowca.

Wszystkie czynności związane z zatrudnieniem cudzoziemca powinny być zgodne z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. umieszczoną w Dzienniku Ustaw 2013. poz. 1650.

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca, stawka godzinowa i warunki pracy

Do obowiązków pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami należy informowanie cudzoziemca o wszystkich czynnościach, które dotyczą jego osoby. Bez względu na to, czy dotyczą one przedłużenia pozwolenia o pracę, odmowy wydania tego dokumentu, czy też uchylenia postępowania, ma on prawo wiedzieć, jak wygląda jego sytuacja.

Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników zza granicy, to ma obowiązek zapewnić im co najmniej takie same warunki pracy, jak oferuje pracownikom z rodzimego kraju. Ta równowaga dotyczy również rodzaju umowy oraz wysokości wynagrodzenia.

Stawka godzinowa za pracę w przypadku zatrudniania cudzoziemców powinna być co najmniej taka sama jak ta, którą otrzymują inni pracownicy na tym samym stanowisku. W 2022 roku stawka godzinowa nie może wynieść mniej niż 13,91 zł netto.

Zalety zatrudnienia cudzoziemca. Co możesz zyskać dzięki pracownikowi z zagranicy?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku liczba cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pracę w Polsce, przekroczyła 0,5 mln osób. Dzięki pracownikom spoza Polski wiele firm w ten sposób uzupełnia braki w kadrze. Ten trend z pewnością będzie zyskiwał na popularności. Obecnie obcokrajowcy najczęściej zasilają szeregi firm z branży turystycznej, budowlanej, przetwórstwa przemysłowego, magazynowania oraz firm porządkowych.

Do najczęściej zatrudnianych pracowników zza granicy z pewnością można zaliczyć obywateli Gruzji, którzy bardzo chętnie korzystają z ruchu bezwizowego. W ostatnich latach również obywatele Ukrainy często wybierają Polskę na kraj, w którym mogą podreperować domowy budżet. Według statystyk 30% z nich przebywa w Polsce tylko od 3 do 6 miesięcy.

Przyczyną rosnącej migracji bez wątpienia są niekorzystne trendy demograficzne. Szacuje się, że w 2050 roku ludność Polski będzie wynosiła ok. 34,7 mln. Zatrudnianie cudzoziemców to przede wszystkim realna szansa na rozwój dla wielu firm. Ponadto w 2022 roku ustawodawcy zmienili przepisy na korzyść pracodawców. Obecnie zatrudnienie cudzoziemca jest dużo łatwiejsze niż jeszcze przed rokiem.

Postaw na doświadczenie i wiedzę. Wirtualne biuro księgowe przygotuje dokumenty do zatrudnienia cudzoziemca.

Jeśli chcesz mieć pewność, że umowa jej poprawnie skonstruowana, a wszystkie formalności w firmie są zgodne z obowiązującym prawem, skorzystaj z usług profesjonalnej firmy księgowej. Nasi doradcy zaproponują Ci współpracę zgodną z Twoimi potrzebami.