Nowy rok przyniósł prawdziwą podatkowo-przepisową rewolucję (legalizacja cudzoziemców), której skutki dotknęły praktycznie wszystkich Polaków. Przypominamy, że o treści tzw. Nowego Ładu pisaliśmy w tym artykule. Jednak jeśli ktoś myślał, że to jedyne zmiany, jakie czekają na nas w 2022 roku – oto małe sprostowanie.

Dokładnie w dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa dotycząca wielu zmian związanych z legalizacja cudzoziemców na terenie naszego kraju. W szczególności dotyczą one osób już zatrudnionych lub też chcących podjąć zatrudnienie w Polsce.

W dalszej części wpisu dowiesz się zatem, jakie zapisy pojawiły się po raz pierwszy, które z nich uległy modyfikacji, a przede wszystkim, co oznacza ich treść – zarówno dla osób z zagranicy, jak i ich polskich, potencjalnych pracodawców. Zapraszamy!

Jakie przepisy dotyczące pracy cudzoziemców już nie obowiązują?

Jednak zacznijmy od zapisów, które zostały zniesione. Do czynników, które nie będą wpływać na decyzję o udzieleniu zezwolenia na pracę, zaliczamy:

  • Stabilne źródło dochodu, który wystarcza na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem siebie oraz rodziny.
  • Miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Co w legalizacji pracy cudzoziemców ulegnie zmianie?

Po zapoznaniu się z ostatnimi modyfikacjami w prawie, na potrzeby tego artykułu wyróżniliśmy aż 3 główne punkty. Do kluczowych zmian związanych z zatrudnianiem w Polsce cudzoziemców, zaliczamy:

Uproszczenie formalności dla pracowników z wybranych krajów (dotyczy m.in. Rosji, Ukrainy oraz Białorusi)

Nowe przepisy znacznie skrócą formalności i czas potrzebny do zatrudnienia, relokacji oraz podjęcia pracy przez cudzoziemców. Od tej pory wystarczy bowiem tzw. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, którego okres ważności trwa 2 lata.

W tym miejscu warto również wspomnieć o wydłużeniu terminu, w którym trzeba zawiadomić urząd pracy o rozpoczęciu wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia. Będzie on dłuższy o 7 dni.

Przyspieszenie procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców

Wybrane firmy (reprezentujące konkretne branże) zyskają znacznie szybsze wsparcie w rozpatrywaniu wniosków związanych z zatrudnianiem pracowników z zagranicy.

Ważnym ułatwieniem jest również zniesienie obowiązku każdorazowego starania się o zezwolenie dla pracownika, który tylko zmienił swoje stanowisko (np. został przeniesiony do innego obszaru lub awansował w strukturach danej firmy).

Zmiana poziomu minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemców

Istotnej modyfikacji uległy również kwestie związane z wynagrodzeniami za pracę wykonywaną przez osoby z innych państw. W tej materii kluczowy jest fakt, iż tacy pracownicy nie mogą zarabiać mniej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie w danym roku.

Wymóg ten obowiązuje nawet wówczas, gdy cudzoziemiec nie jest zatrudniony na pełny etat, a wyłącznie na jego część. Bez względu na wymiar czasu pracy – przysługuje mu co najmniej tzw. minimalna krajowa.

Czy to wszystkie zmiany w prawie dotyczącym pracowników z zagranicy?

Nowe przepisy dotyczące legalizacja cudzoziemców ustawy dają nie tylko wiele uproszczeń względem polskich przedsiębiorców, ale nakładają również pewne obowiązki na same urzędy.

Jednym z przykładów takich zapisów jest jeszcze większa mobilizacja urzędów wojewódzkich, aby te rozpatrywały sprawy szybciej. Od teraz czas decyzje o zezwoleniu na pobyt czasowy oraz pracę muszą być wydatne w ciągu 60 dni.

Takie zezwolenia będą dotyczyły nie tylko pracy w konkretnym zakładzie. Za ich pomocą potencjalni pracownicy z zagranicy będą mogli starać się o zatrudnienie również w innych miejscach w kraju.

Poszukujesz sprawdzonego partnera, który wesprze Cię podczas zatrudniania cudzoziemców?

Nasze usługi dla cudzoziemców kierujemy do potencjalnych pracowników, którzy szukają sprawdzonego wsparcia w załatwieniu formalności. Z naszej pomocy mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy liczą na szybkie, wygodne i bezpieczne załatwienie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Jeżeli zaliczasz się do jednej z tych grup – nie czekaj i skontaktuj się z nami choćby dziś.