Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca musi przebrnąć przez szereg formalności, jakie są z tym związane. Kiedy konieczne okazuje się uzyskanie dla obcokrajowca zezwolenia na pracę, może pojawić się wątpliwość o jaki typ zezwolenia powinniśmy wnioskować. Wyjaśniamy zatem różnice w uprawnieniach oraz okresie obowiązywania zezwolenia typu A i B.

Zezwolenie typu A i B – różnice w uprawnieniach

Zanim przejdziemy do omawiania różnic pomiędzy zezwoleniem na pracę typu A i typu B, przypomnijmy dla kogo są one przeznaczone. Otóż możemy o nie wnioskować w sytuacji, gdy zatrudniany obcokrajowiec jest obywatelem państwa, które nie jest włączone do Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwem tym nie może być jednak Szwajcaria. Dodatkowo, wnioskujący cudzoziemiec nie może być ustawowo zwolniony z konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Kiedy wnioskować o zezwolenie na pracę typu A? Wszystko zależy miejsca wykonywania pracy i lokalizacji podmiotu, w którym cudzoziemiec ma podjąć zatrudnienie. Zezwolenie na pracę typu A przeznaczone jest dla cudzoziemców mających pracować w Polsce, w oparciu o umowę z podmiotem, którego siedziba, oddział, zakład, miejsce zamieszkania bądź inna forma zorganizowanej działalności również zlokalizowana jest na terenie Polski.

Z kolei zezwolenie na pracę typu B uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy w ramach pełnionych funkcji zarządczych. Istnieją trzy przypadki, w których powinniśmy wnioskować o udzielenie zezwolenia typu B:

  • gdy cudzoziemiec ma pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej, która to osoba wpisana jest do rejestru przedsiębiorców,
  • gdy obcokrajowiec ma pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej, która to osoba jest spółką kapitałową w organizacji,
  • gdy cudzoziemiec, jako prokurent bądź komplementariusz, ma zajmować się prowadzeniem spraw spółki komandytowo-akcyjnej lub komandytowej, ale tylko wówczas, gdy pełnił już tę funkcję przez więcej niż 6 miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy.

Czas obowiązywania zezwolenia na pracę typu A i B

Różnice we wspomnianych typach zezwoleń dotyczą także czasu, na jaki są one wydawane. Trzeba wiedzieć, że obydwa zezwolenia wydawane są na czas określony. W przypadku zezwolenia na pracę typu A, wynosi on nie dłużej niż 3 lata, z kolei zezwolenie na pracę typu B może być wydane na okres pełnych 3 lat. Wyjątek stanowi jednak sytuacja, w której firma zatrudnia więcej niż 25 osób – wówczas zezwolenie typu B wydawane jest na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Pamiętajmy jednak, że okres ważności zezwolenia na pracę cudzoziemca może różnić się w poszczególnych województwach. Decyzję w tym względzie podejmuje bowiem wojewoda, wydając stosowne rozporządzenie.

Dobrą wiadomością jest to, iż mamy możliwość przedłużenia obydwóch zezwoleń. Musimy jednak pilnować, aby nie przegapić na to terminu. Wniosek o przedłużenie zezwolenia należy złożyć wówczas, gdy do końca obowiązywania dotychczasowego zezwolenia pozostało jeszcze przynajmniej 30 dni. Nie możemy jednak za bardzo się pospieszyć, gdyż przepisy mówią, że wniosek może być złożony nie wcześniej niż na 90 dni przed upływem terminu ważności aktualnego zezwolenia.

Formalności związane z uzyskaniem dla cudzoziemca zezwolenia na pracę wielu przedsiębiorcom wydają się skomplikowane i czasochłonne. Doskonałym rozwiązaniem jest wówczas skorzystanie z pomocy firm specjalizujących się w obsłudze spraw kadrowych cudzoziemców. Jedną z najbardziej polecanych jest firma My Work.