Samodzielne dopilnowanie spraw związanych z zatrudnieniem obcokrajowca może być wspomagane przez audyt lub konsultację. Dlaczego warto wybrać to drugie?

Konsultacje w sprawie zatrudnienia obcokrajowca

Wielu pracodawców decyduje się na samodzielne dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemca, celem uniknięcia kosztów powierzania tych czynności wyspecjalizowanej firmie. Jednak, aby przez cały proces zatrudniania przejść sprawnie i bezbłędnie, warto poprzedzić go konsultacją oferowaną przez tego typu firmy. Dlaczego?

Korzyści z konsultacji

Konsultacja w sprawie zatrudniania obcokrajowca polega na poinformowaniu Pracodawcy jakie czynności, w jakim urzędzie i przy zachowaniu jakich terminów należy podjąć w konkretnym przypadku, aby proces zatrudnienia został zrealizowany zgodnie z wymogami prawnymi. Jakie płyną z niej korzyści?

  • oszczędność czasu i ułatwienie – Pracodawca nie musi samodzielnie zapoznawać się z procedurami,
  • uniknięcie błędów – lepiej zapobiegać niż naprawiać błędy wykryte na późniejszym etapie audytu,
  • gwarancja poprawności – Pracodawca otrzymuje informacje z wiarygodnego źródła,
  • uniknięcie kary – Pracodawca nie musi obawiać się, że popełni błąd w dopełnianiu formalności, który może skutkować karą grzywny w wysokości nawet 30 000 zł.

Warto skorzystać z konsultacji oferowanych przez firmę My-Work, w której specjaliści doskonale zorientowani w aktualnych przepisach udzielą Państwu jasnych instrukcji i odpowiedzą na wszelkie pytania.