Czym jest audyt zatrudnienia pracownika i dlaczego warto się na niego zdecydować?

Audyt zatrudnienia pracownika

Zatrudnienie cudzoziemca nakłada na Pracodawcę obowiązek przebrnięcia przez zawiłości procedur i dopełnienia szeregu formalności – w różnych urzędach i w odpowiednich terminach. Bardzo łatwo w tym wszystkim o popełnienie błędu, zwłaszcza jeśli zatrudnienie obcokrajowca jest dla firmy czymś nowym. W przypadku niechęci do zlecania wspomnianych czynności zewnętrznej firmie, warto zdecydować się na zlecenie audytu, czyli kontroli poprawności dokonanego zatrudnienia. Dlaczego?

Korzyści audytu zatrudnienia

W wyniku audytu zatrudnienia pracownika wykrywane są wszelkie nieprawidłowości oraz braki w dokumentacji. Wiąże się to z szeregiem korzyści dla Pracodawcy:

  • pewność, że wszystkie formalności zostały dopełnione w pełni poprawnie,
  • poznanie popełnionych błędów i możliwości ich uniknięcia przy zatrudnianiu kolejnych obcokrajowców,
  • zachowanie takiego samego poziomu poprawności przy znacznie ograniczonych kosztach, wynikających z samodzielnego dopełnienia formalności,
  • otrzymanie wskazówek w zakresie prowadzonej polityki kadrowo-księgowej,
  • uniknięcie kary za nielegalne zatrudnienie pracownika, która może wynosić nawet 30 tysięcy złotych.

Audyt zatrudnienia cudzoziemca warto powierzyć firmie My-Work. Oprócz wskazania nieprawidłowości, jesteśmy w stanie zająć się ich naprawą, wyręczając Pracodawcę z wszelkich obowiązków w tym zakresie.