Wraz z nadchodzącym nowym rokiem kalendarzowym w życie wchodzi ustawa, która wprowadza zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Jeśli planujesz zatrudniać po 1 stycznia pracowników, którzy nie mają obywatelstwa polskiego, koniecznie sprawdź, co Cię czeka! Ustawodawca zapewnia, że będzie łatwiej i szybciej! Oto poradnik, który rozwieje Twoje wątpliwości.

Planujesz zatrudnić w swojej firmie nowych pracowników? Sprawdź, co się zmienia w zatrudnianiu cudzoziemców w 2023 roku.

Jakie zmiany czekają pracodawców, którzy chcą zatrudniać cudzoziemców?


W nadchodzącym roku wchodzą w życie przepisy, które mają na celu usprawnienie procesu zatrudniania cudzoziemców w polskich firmach. Dotychczas cały proces był bardzo złożony i niestety trwał dość długo, co często zniechęcało pracodawców do skorzystania z takiej możliwości. Jednak w 2023 roku wszystko się zmieni. Już od stycznia wchodzą w życie nowe przepisy, które w dużym stopniu mają go usprawnić. Zgodnie z nimi każdy cudzoziemiec, który przebywa na terenie Polski, będzie zobligowany do założenia profilu w systemie Syriusz.


#1 Postępowania prowadzone w sposób elektroniczny


Od stycznia 2023 roku cały proces zatrudniania cudzoziemców będzie odbywał się w programie Syriusz. Dotychczas nie było takiej możliwości ze względów technicznych. Jednak po tym, jak jego funkcjonalność została rozbudowana, będzie można w nim złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na pracę czy też złożyć oświadczenia, które dotyczy powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ponadto ułatwiony będzie również kontakt pracodawcy lub samego cudzoziemca z organem odpowiedzialnym o wydanie zezwolenia.


#2 Rezygnacja z „testu rynku pracy”


Po nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy dojdzie do rezygnacji z testu pracy. Pod tym pojęciem kryje się oświadczenie od starosty, które było potwierdzeniem braku możliwości zaspokojenie potrzeb kadrowych danego pracodawcy. A zatem sam proces będzie przebiegał sprawniej i szybciej.


#3 Cudzoziemcy z większym dostępem do informacji


Elektronizacja postępowań to również łatwiejszy dostęp do dokumentacji zgromadzonej w bazie danych. Będą się w niej znajdowały wszystkie decyzje, które potwierdzają wydanie pozwolenia na pracę lub jego odmowę na podstawie decyzji z organu z I oraz II instancji. Znajdą się w niej również takie decyzje, które dotyczyły danego cudzoziemca, a zostały wydane na prośbę Straży Granicznej i Głównego Inspektoratu Pracy.


#4 Wyzysk cudzoziemców na „oku” rządzących


Syriusz będzie uzupełniony również o specjalną bazę danych, która pomoże cudzoziemcowi dotrzeć do rzetelnych informacji, czy jego wypłata nie jest zaniżona w stosunku do średniego wynagrodzenia na podobnym stanowisku w tym samym regionie kraju. Sama baza wynagrodzeń zostanie stworzona na podstawie ofert pracy dostępnych w Centralnej Bazie Ofert Pracy.


#5 Połączenie Syriusza z innymi systemami


Po wprowadzeniu zmian w systemie Syriusz zostanie połączony z innymi bazami danych, które będą zawierały dane o cudzoziemcach, którzy przebywają lub przebywali na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stworzony system teleinformatyczny z łatwością oceni, czy powierzona cudzoziemcowi praca była wykonywana zgodnie z umową. Będzie również zawierał informacje o dacie przekraczania granicy naszego kraju, a także możliwości dokładnego sprawdzenia, w jakim okresie były odprowadzane składki za ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Syriusz będzie także zawierał treść zgłoszeń o podjęciu pracy lub jej odrzuceniu. Po wprowadzeniu zmian będą w nim widoczne również zezwolenia na pobyt.


Podsumowanie: zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2023 roku sprawią, że będzie łatwiej!


Dzięki wprowadzaniu tych istotnych zmian nastąpi prawdziwa rewolucja w prawie związana z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Z założenia nowoczesny system teleinformatyczny ma uporządkować informacje o cudzoziemcach dostępne obecnie w różnych instytucjach. Dzięki temu nie tylko wydanie decyzji o pozwoleniu na prace będzie przebiegało sprawniej, ale też w sytuacji krytycznej, gdy dana osoba dopuści się jakiegoś wykroczenia, łatwiej będzie można prześledzić jej przeszłość.

Bez wątpienia aktualizacja systemu sprawi, że zatrudnianie cudzoziemców nie będzie już tak skomplikowane i czasochłonne. Dzięki temu ich zatrudnienie w przyszłym roku może znacznie wzrosnąć.

Jeśli wciąż masz obawy, w jaki sposób zatrudnić cudzoziemca, wykorzystaj doświadczenie naszych specjalistów i poproś ich o pomoc. Z fachowym doradztwem bez trudu powiększysz swój zespół i zwiększysz moce przerobowe w swojej firmie.