Legalizacja pobytu oraz zatrudnienia obcokrajowca to formalności, które wymuszają współpracę pracowników zagranicznych oraz ich pracodawców z polskimi urzędami. Najważniejszymi z nich jest Urząd Wojewódzki oraz Urząd Pracy. Podpowiadamy z jakimi sprawami można się do nich udać.

Urząd Wojewódzki

Urząd Wojewódzki to organ, w którym załatwimy sprawę związaną z legalizacją pobytu. Specjalna jednostka Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Spraw Cudzoziemców – przyjmuje i przekazuje do rozpatrzenia wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, czyli wnioski o tzw. kartę pobytu. Urząd Wojewódzki zajmuje się także sprawami związanymi z przedłużeniem ważności karty pobytu, wymianą karty pobytu czy też przedłużeniem wizy bądź ruchu bezwizowego.

Urząd Wojewódzki jest także instytucją stojącą na drodze do uzyskania bądź przedłużenia legalizacji zatrudnienia. Może on wydać następujące dokumenty uprawniające obcokrajowca do podjęcia pracy:

  • zezwolenie na pracę – wydawane jest na wniosek pracodawcy. Wniesienie wniosku wiąże się z opłatą w wysokości 100 zł, a na jego rozpatrzenie czeka się zazwyczaj około 30 dni;
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wydawane jest na wniosek cudzoziemca. Wniesienie wniosku również związane jest z opłatą – w wysokości 440 zł i dodatkową opłatą 50 zł za wydanie karty pobytu. Rozpatrzenie wniosku trwa z reguły kilka miesięcy, ale otrzymany dokument uprawnia cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do podjęcia zatrudnienia.

Obydwa wymienione dokumenty Urząd Wojewódzki wydaje jedynie w przypadku obywateli państwa spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Urząd Pracy

Współpracę z Urzędem Pracy muszą podjąć wszyscy pracodawcy planujący zatrudnienie na czas nie dłuższy niż pół roku cudzoziemca pochodzącego z takich krajów jak Ukraina, Rosja, Armenia, Białoruś, Mołdawia lub Gruzja. W tym celu obowiązkiem pracodawcy jest złożenie do Urzędu Pracy specjalnego wniosku, który stanowi podstawę do wydania tzw. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Oświadczenie to uprawnia pracodawcę do zatrudnienia cudzoziemca na okres maksymalnie 180 dni w ciągu kolejnych 360 dni. Wniesienie wniosku wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł, a czas oczekiwania na jego rozpatrzenie wynosi zwykle 7 dni.

Pomoc w formalnościach

Załatwianie formalności w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Pracy może wydawać się skomplikowane, zwłaszcza dla osób, które dokonują tego po raz pierwszy. Urzędy z reguły ograniczają się do udzielania jedynie szczątkowych informacji na temat procedur i obowiązków wnioskodawcy, stąd łatwo o popełnienie błędu lub niedopilnowanie terminów, które może skutkować m.in. wysokimi karami finansowymi w przypadku ewentualnej, późniejszej kontroli legalności pobytu i zatrudnienia obcokrajowca.

Warto skorzystać z pomocy świadczonej przez firmy takie jak My-Work, które sprawnie przeprowadzą przez cały proces dopełniania formalności w Urzędzie Wojewódzkim i w Urzędzie Pracy, a nawet są w stanie całkowicie wyręczyć wnioskodawcę w tych względach, zaoszczędzając jego czas.