Choć numer PESEL kojarzy się z polskim obywatelstwem, z pojęciem tym stykają się także wszyscy obcokrajowcy zatrudnieni w naszym kraju. Odpowiadamy na pytanie czy posiadanie numeru PESEL to obowiązek cudzoziemca oraz wyjaśniamy jak ubiegać się o jego nadanie.

Numer PESEL dla cudzoziemca

Numer PESEL to numer automatycznie nadawany każdemu obywatelowi Polski, posiadającemu polski akt urodzenia. Może być on jednak nadany także obywatelowi innego kraju, który zamelduje się w Polsce na pobyt czasowy lub stały. Celem nadawania numeru PESEL jest ułatwienie identyfikacji osób we wszelkich relacjach z instytucjami, urzędami czy bankami. Numer ten jest także niezbędny do tego, aby aktywować podpis elektroniczny ePUAP.

Do roku 2018 warunki nadania cudzoziemcowi numeru PESEL i sama procedura ubiegania się jego nadanie była znacznie bardziej skomplikowana. Obecnie każdy obcokrajowiec, który zamieszkuje terytorium Polski, uprawniony jest do uzyskania wspomnianego numeru. Jedyny warunek ku temu to posiadanie meldunku na pobyt stały bądź czasowy.


Numer PESEL dla obcokrajowca – jak go uzyskać?

W celu uzyskania numeru PESEL obcokrajowiec musi wypełnić formularz wniosku i złożyć go do kancelarii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w którym przebywa. Zazwyczaj formularz wniosku wymaga podania podstawy prawnej, czyli konkretnego przepisu ustawy, który wskazuje na konieczność posiadania numeru PESEL przez obcokrajowca. Dobrą wiadomością jest jednak to, że złożenie wniosku nie wiąże się z koniecznością ponoszenia żadnych opłat, a wiele urzędów nadaje numery PESEL w ciągu kilku dni od złożenia wniosku.

Numer PESEL dla cudzoziemca – do czego się przydaje?

Co prawda, posiadanie numeru PESEL nie stanowi absolutnie żadnego warunku do tego, aby cudzoziemiec mógł legalnie przebywać i wykonywać pracę na terytorium Polski. Nieposiadanie przez obcokrajowca numeru PESEL nie rodzi także żadnych konsekwencji dla jego pracodawcy. Mimo to, wielu obcokrajowców decyduje się na ubieganie o nadanie numeru PESEL, gdyż w dłuższej perspektywie jest on niezbędny do poprawnego sporządzania dokumentacji związanej z podatkiem PIT oraz składek ZUS od wynagrodzenia. Dawniej istniała możliwość, aby numer PESEL zastępowany był w dokumentacji numerem NIP cudzoziemca, ale obecnie działanie takie uznawane jest za nieprawidłowe.

To jednak nie wszystko. Posiadanie numeru PESEL stanowi także ułatwienie dla cudzoziemca w załatwianiu wielu innych, codziennych spraw. Mowa tutaj choćby o takich sytuacjach jak zakładanie rachunku bankowego. Ponadto dostawcy wielu usług wymagają podania numeru PESEL podczas zawierania umowy.

Obcokrajowcy wcale nie muszą ubiegać się o numer PESEL osobiście. Udzielenie pełnomocnictwa w tej sprawie pozwoli nawet na uzyskanie numeru PESEL bez wizyty w Polsce. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm zajmujących się pomocą w wyrobieniu numeru PESEL dla obcokrajowców jest My-Work.