Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

  • Legalizacja zatrudnienia
  • Tłumaczenia dokumentacji kadrowej 
  • BHP  dla cudzoziemców 
  • Zezwolenie typ A/B
  • Karta EKUZ, A1
  • Oświadczenie o powierzeniu pracy
  • Reprezentacja w urzędach
  • Karta pobytu stałego/tymczasowego
  • Dopilnowanie wszelkich formalności
  • Audyt zatrudniania cudzoziemców

Poznaj wszystkie możliwości i korzyści

Dopasujemy nasze usługi do Państwa potrzeb

Zapraszamy do kontaktu

 

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

793 919 915

 

ul. Sądowa 2/11, 20 – 027 Lublina

e-mail: mywork.biuro@gmail.com

793 913 921

 

ul. Targowa 10, 35-064 Rzeszów

e-mail: mywork.rzeszów@gmail.com