Karty pobytu to dokumenty, które pozwalają obcokrajowcom legalnie przebywać i pracować w Polsce. W tym wpisie przedstawimy szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów kart pobytu, procesu aplikacyjnego oraz korzyści, jakie z nich wynikają.

Rodzaje Kart Pobytu

Karta Pobytu Czasowego

Karta Pobytu Czasowego jest przyznawana na okres do 3 lat. Jest przeznaczona dla osób, które planują dłuższy pobyt w Polsce z powodów takich jak praca, studia, prowadzenie działalności gospodarczej czy połączenie z rodziną.

Karta Pobytu Stałego

Karta Pobytu Stałego pozwala na stałe osiedlenie się w Polsce. Jest wydawana na 10 lat i może być odnawiana. Przysługuje m.in. osobom posiadającym polskie pochodzenie, małżonkom obywateli polskich oraz uchodźcom.

Karta Rezydenta Długoterminowego UE

Karta Rezydenta Długoterminowego UE daje prawo do stałego pobytu w Polsce oraz umożliwia łatwiejsze podróżowanie i osiedlanie się w innych krajach Unii Europejskiej. Jest przyznawana osobom, które legalnie przebywały w Polsce przez co najmniej 5 lat.

Proces Aplikacyjny

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o wydanie karty pobytu: Formularz wniosku należy wypełnić i złożyć osobiście w urzędzie wojewódzkim.
 • Paszport: Kopia oraz oryginał paszportu.
 • Zdjęcia: Aktualne zdjęcia biometryczne.
 • Potwierdzenie celu pobytu: Dokumenty potwierdzające, np. umowa o pracę, zaświadczenie o przyjęciu na studia.
 • Opłata skarbowa: W zależności od rodzaju karty pobytu.

Czas Oczekiwania

Proces wydawania karty pobytu może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od rodzaju karty i indywidualnej sytuacji aplikanta. Warto monitorować status swojej aplikacji i regularnie kontaktować się z urzędem.

Korzyści z Posiadania Karty Pobytu

 • Legalny pobyt i praca: Karta pobytu pozwala na legalne przebywanie i pracę w Polsce.
 • Dostęp do usług publicznych: Posiadacze kart pobytu mają dostęp do polskiego systemu opieki zdrowotnej, edukacji oraz innych usług publicznych.
 • Podróżowanie: Karta pobytu umożliwia podróżowanie po krajach strefy Schengen bez konieczności uzyskiwania dodatkowych wiz.

Wskazówki dla Aplikantów

 • Dokładność dokumentów: Upewnij się, że wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione i złożone w terminie.
 • Monitorowanie statusu: Regularnie sprawdzaj status swojej aplikacji i kontaktuj się z urzędem w przypadku jakichkolwiek niejasności.
 • Pomoc prawna: Rozważ skorzystanie z usług prawnika lub doradcy imigracyjnego, aby upewnić się, że proces aplikacyjny przebiegnie sprawnie.

Podsumowanie

Uzyskanie karty pobytu w Polsce jest kluczowym krokiem dla obcokrajowców planujących dłuższy pobyt w tym kraju. Warto znać różne rodzaje kart pobytu, proces aplikacyjny oraz korzyści wynikające z ich posiadania. Firma Mywork oferuje profesjonalne wsparcie w uzyskaniu karty pobytu, pomagając przejść przez cały proces szybko i bezproblemowo.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć swoją drogę do legalnego pobytu w Polsce!